Internal Sales – Flextrus

 Jenny - Internal Sales/Kundservice

Jag är 33 år och har jobbat inom internal sales i nio år och inom Flextrus i ett år.

Varför valde du ditt yrke?
De varierande arbetsuppgifterna från dag till dag och att jag gillar att vara personligt engagerad i att kunderna får den bästa servicen.

Vilken utbildning har du?
Treårig ekonomisk gymnasieutbildning samt ett års eftergymnasial datautbildning.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
Treårig gymnasieutbildning. Ekonomi och/eller språk är bra inriktningar att ha.

Fördelar med yrket
Att ingen dag är den andra lik. Man har mycket varierande kontakter när man arbetar som en koordinator mellan kunderna och det egna företagets interna avdelningar.

Nackdelar med yrket
Frustrationen över att vid för högt tryck inte kunna ge den extra höga servicenivå som alltid önskas hålla.

Arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Jag gör allt från att registrera och bekräfta order, räkna och offerera priser, koordinera leverans av nya produkter till kunderna och hantera reklamationer. Jag har mycket kontakt med kunderna, både per mail och telefon. Det är viktigt att kunna hantera och strukturera mycket information under en dag.

Utvecklingsmöjligheter inom yrket
Som internal sales får man en bra insikt och kunskap i flera olika avdelningars uppgifter inom företaget och har möjlighet att gå vidare inom till exempel försäljning, planering eller logistik.