Omvårdnadspersonal

Maria Mörman, omvårdnadspersonal vid korttidsboende
Vad innebär ditt jobb? 
Ge god omvårdnad och alltid ha ett gott bemötande till alla som vistas här på korttidsavdelningen. Vara kontaktperson, ha empati och tålamod samt hjälpa personer att nå uppsatta mål.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
Vi ger personlig omvårdnad, hjälper till med hygien, måltider, vila, social samvaro och aktiviteter.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Att känna att jag får göra gott för någon annan. Hjälpa personer att nå deras mål.

Hur bör man vara för att trivas med ditt jobb?
Du bör vara positiv, tycka om att arbeta med människor. Det är också viktigt att vara flexibel eftersom det kommer många olika människor med beslut på korttidsvistelse både kortare o längre perioder.

Varför rekommenderar du Ovanåkers kommun som arbetsgivare?
Vår kommun ligger långt fram inom flera områden t ex heltid åt alla inom omvårdnadsenheten med möjlighet att påverka sitt schema.