Driftingenjör VVS – Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge

Jag heter Alexander  är 29  år och började arbeta som vs-montör i fyra år, blev certifierad och valde sedan att gå en utbildning på IUC till VVS-ingenjör. Därefter har jag arbetat som projektledare för vs-installationer i fyra år, främst inom nyproduktion  innan jag påbörjade min tjänst som driftingenjör på Tornberget.

Varför valde du ditt yrke?
Utvecklingsmöjligheterna och teknikintresset fick mig att välja den här inriktningen - att på ett energieffektivt sätt ge byggnader liv.

Vilken utbildning har du?
VVS-ingenjör, IUC.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
Utan arbetslivserfarenhet krävs  med största sannolikhet en utbildning inom   vvs/energi

Fördelar med yrket
Att det mer eller mindre alltid finns jobb om man anstränger sig samt att det är ett stimulerande arbete eftersom det ständigt  finns utrymme för innovativt tänkande och utveckling.

Nackdelar med yrket
Stundtals är det högt tempo, vilket kan kräva snabba beslut.

Arbetsuppgifter under en typisk dag
Min huvuduppgift är att säkerställa att VS-installationerna i våra objekt är tillfredsställande för dem som vistas i våra fastigheter och utifrån en budget ska jag planera underhåll och investeringar för kommande år på våra objekt.

Utöver det ingår det att hjälpa byggavdelningen med att granska ritningar och handlingar för kommande ROT - och nybyggnadsprojekt samt upprätta projekteringsanvisningar för den del som berör min roll.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke
Det finns stora möjligheter till vidareutveckling inom energi och fastighetsbranschen beroende på vad du är intresserad av, är man driven och vill framåt finns alla möjligheter att ta dig an nya utmaningar inom området – allt ifrån tekniskt geni, projektera byggnader, juridiskt sakkunnig  eller att faktiskt få vara med och resa en byggnad  från ide till verklighet.