Drifttekniker – VIVAB

Jag heter Karin är 34 år och har arbetat på VIVAB i olika former sedan 2010. Som drifttekniker har jag arbetat sedan hösten 2013.

Jag valde mitt yrke på grund av 
Jag har alltid varit intresserad av miljö och teknik. Detta kändes om en bra blandning.

Jag har följande utbildning 
Processtekniker – Vatten och miljö, en tvåårig högskoleutbildning.

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Någon form av teknisk utbildning tillsammans med någon specialkompetens som till exempel processteknik, mekaniker eller elektriker.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Det är ett varierande arbete där man har stor möjlighet att planera och styra sin egen arbetsdag. Arbetet innebär också att man är ute och rör på sig mycket, det är inte bara inomhusarbete hela veckan.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Ibland är det tungt, ibland blött och kallt. Är det något som slutar fungera mitt i natten är det bara att ge sig ut och åtgärda felet.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Det är svårt att beskriva en typisk arbetsdag för det varierar. Men exempel på arbetsuppgifter är tillsyn av vattenverk via dator, rondning, kontroll och kalibrering av mätutrustning, underhållsarbete på utrustning, provtagning m.m. Jag har även en del administrativa uppgifter så lite tid framför datorn blir det också. 

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Det finns alltid möjlighet att fördjupa sig inom olika områden. Processen förändras över tiden och det kommer hela tiden in ny teknik att lära sig.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är 
Drickvatten är världens viktigaste livsmedel, så därför har vi på vattenverket världens viktigaste jobb.