Processtekniker – Gästrike Vatten

David – Processtekniker vid Gästrike Vatten
Jag är 31 år och har jobbat inom yrket i 2 år.

Varför valde du ditt yrke?
Jag har arbetat inom massaproduktion 10 år innan och kände att det var dags att gå vidare i yrkeslivet. Då såg jag att Gävle Vatten sökte processtekniker och då jag varit nyfiken på VA-drift sökte jag tjänsten och fick den.

Vilken utbildning har du?
Jag gick industriprogrammet process i gymnasiet på Polhemsskolan i Gävle. Samt ett antal arbetsutbildningar.

Vilken utbildning krävs för yrket?
Gymnasial utbildning

Fördelar med yrket
Mitt yrke är väldigt fritt, jag lägger upp mina arbetsdagar till stor del själv. En perfekt mix av att vara ute en del och att jobba inne från datorn. Vatten är en viktig samhällsfunktion och det är kul att bidra till det.

Nackdelar med yrket
Jag tycker att det kan vara tråkigt att skapa något som inte direkt syns. Processdrift bygger mycket på optimering från övervakningssystemet och även om man gör ett jättebra arbete en dag så är det inget som direkt märks annat än att processen fungerar som den ska. Det kan jag se som en liten nackdel.

Arbetsuppgifter en typisk arbetsdag
Då träffas jag och mina kollegor på Duvbacken i Gävle. Där tittar vi över vatten och avloppsverken via övervakningssystemet. Om det är akut fel någonstans åker jag dit och försöker lösa det. Om driften går som den ska har vi ronder på verken som sköts om. Var 6:e vecka har jag beredskap.

Utvecklingsmöjligheter inom yrket
Det finns chans till utveckling och utbildning. Olika arbetsutbildningar och kurser.