Rörmontör – VIVAB

Jag heter Ulf, arbetat på VIVAB sedan 1,5 år. Tidigare arbetat som grävmaskinist.

Jag valde mitt yrke på grund av 
Det är ett omväxlande, fritt och rörligt arbete där jag får vara mycket utomhus.

Jag har följande utbildning
Jag har läst anläggar- och grävmaskinistutbildning på KomVux i Göteborg. Sedan jag anställdes på VIVAB har jag gått en Rörmontörsutbildning.

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Anläggare/Rörläggare (eller liknande)

Detta är fördelarna med mitt yrke 
Det är ett omväxlande arbete, ingen arbetsdag är den andra lik.

Detta är nackdelarna med mitt yrke 
Det mesta är bra, kommer inte på några direkta nackdelar.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag 
Som jag nämnde är ingen dag den andra lik, men typiska arbetsuppgifter är:

  • Inkopplingar på ledningsnät
  • Rörläggning
  • Sökning efter vattenläckor
  • Lagning av vattenläckor
  • Provtryckning av vattenledningar
  • Besiktning av nyanläggningar
  • Service i vår verkstad
  • Tillsyn av pumpstationer
  • Hjälp till allmänheten vid problem med vatten och avlopp

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Det finns gott om utbildningar att gå och VIVAB är bra på att ge sin personal möjlighet att delta i utbildningar för att vidareutvecklas.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är 
Vi har beredskap alla dagar, dygnet runt. Beredskapen delas i arbetslaget så jag har beredskap ungefär var 6e vecka. Det kan vara lite jobbigt men samtidigt spännande.