Arbetsledare – Signal

Jag heter Sven-Bertil och jag började jobba på järnvägen som signaltekniker i augusti 1994.

Jag valde mitt yrke på grund av
Det var slumpen som gjorde att jag hamnade på Banskolan (som numera heter Trafikverksskolan) där jag gick ”Spårbundenkommunikation med inriktning -Signalreparatör”.  Under utbildningen hade jag praktik på signalavdelningen på Banverket i Halmstad. Efter utbildningen gjorde jag lumpen. När jag hade en vecka kvar av lumpen fick jag ett telefonsamtal från Banverket i Halmstad som erbjöd mig jobb. Jag tackade ja och har sedan hösten 1994 bott och arbetat i Halmstad.

Jag har följande utbildning
El-teleteknisk linje, 2 år. Motsvarar ungefär El och energiprogrammet idag.
Elektronisk kommunikation, 1 år
Spårbundenkommunikation med inriktning Signalreparatör, 1 år.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
Exempelvis:
El och energiprogrammet eller annan teknisk utbildning.
Ängelholms Gymnasieskola – i samarbete med Trafikverksskolan
T4 Gymnasieingenjör.
Trafikverksskolan genomför Yh-utbildningar till kvalificerade signaltekniker.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Ett spännande jobb där man gör samhällsnytta, vi underhåller och bygger framtidens hållbara och miljövänliga järnväg.
Ett omväxlande yrke där gammal teknik möter ny teknik. Även om det alltid finns en grundplanering vet man aldrig hur en dag blir med tanke på de akuta fel som kan komma.
Man jobbar med många kompetenta medarbetare.
Man jobbar både utomhus och inomhus.
Man har alltid möjlighet till att vidareutbilda sig.
Bra lön och ersättningar.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Nackdelen kan vara att det är svårt att komma åt spåret när det går mycket tåg. Då kan det bli en del väntande tills spåret är ledigt.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Som Arbetsledare kan en vanlig dag se ut så här:
Samling med teknikerna på morgonen där vi pratar igen vad som ska göras.
Vi diskuterar eventuella fel som har varit. Vi pratar också mycket om säkerheten på järnvägen.
Jag uppdaterar planeringen för teknikerna.
Jag beställer material till kommande jobb.
Attesterar fakturor.
Arkiverar kontrolldokument.
Går på möte antingen fysiskt eller vi Skype.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Man kan göra karriär från tekniker till arbetsledare och vidare till platschef.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
Det är bra gemenskap på Infranord. Ett omväxlande arbete. Bra utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar med frihet under ansvar. Det finns möjlighet att arbeta på andra orter/projekt under vissa perioder. Vi hjälps åt över teknikgränserna.
På Infranord arbetar vi Tillsammans, Respektfullt och Professionellt.