Kraftförsörjningstekniker

Jag heter Tobias och jag började jobba på som kraftförsörjningstekniker i december 2008.

Jag valde mitt yrke på grund av
Jag har alltid varit intresserad av el/kraft.

Jag har följande utbildning
Grundskola
Gymnasieutbildning: El utbildning
Interna utbildningar.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
Grundskola
Gymnasieutbildning: El utbildning
Körkort

Detta är fördelarna med mitt yrke
Lärande arbetsuppgifter
Varierat arbete
Bred kompetens
Frihet under ansvar

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Mycket bilkörning ibland.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Underhåll av Omformare och Roterande Omformare:
Kontroll av anläggningen tex. Transformatorer, Filtergårdar, Högspänningsbrytare/ Ställverk samt provning av elektronik.

Stationsunderhåll:
Övergripande kontroll av anläggningen:
Brandlarmskontroller, Lågspänningsanläggningar (Batteri anläggning)
Kontroll av alla skyddsutrustningar.
Provning av låg, högspänningsbrytare.
I olika spänningsnivåer får 0 till 130kV

Felavhjälpning är väldigt varierat arbete kan vara från en kvittering till avancerad felsökning.

Vi har så många olika försörjningssituationer
statiska omriktare, roterande omformare, transformatorstationer, sektioneringsstationer, kopplingscentraler, nätstationer, frånskiljare och reservkraftstationer, mm

Utför förbättringar och förändringar i anläggningen vid behov tex vid utbyggnation, ombyggnation, felavhjälpning, mm

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Mitt yrke har stora utvecklingsmöjligheter tack vare så varierande arbete och olika situationer i järnvägen.

Övrigt intressant/att tänka på med mitt yrke är
Olika uppdragsgivare
Förmåga att testa på sina tekniska kunskaper vid järnvägens utmaningar.
Det är roligt och omväxlande att arbeta både i grupp och självständigt.