Barnbibliotekarie

Anette Helgesson, barnbibliotekarie på Edsbyns Bibliotek

Vad innebär ditt jobb? 
Jag ansvarar för barnverksamheten på kommunens bibliotek, vilket innebär en massa olika arbetsuppifter. Jag ordnar aktiviteter som till exempel bokprat och sagosunder för barn på biblioteket, arrangerar författarbesök, håller i kontakten med skolan, skriver på Bibblabloggen och Helgebibliotekens gemensamma barnweb. 

Jag väljer också böcker till biblioteket och skolbiblioteken och ser till att uppdatera bibliotekets Facebooksida, som är gemensam för hela Kulturavdelningen.

Hur ser en typisk arbetsdag ut? 
Jag börjar med att kolla av mailen och sen brukar det rulla på. Jag förbereder för kommande aktiviteter och har mycket kontakt med pedagoger och annan personal inom kommunen, samt bibliotekskollegor i hela länet. Jag gör inlägg på Bibblabloggen och på vår Facebooksida. Varannan vecka läser jag boklistan, utifrån vilken vi har bokmöte och väljer ut vilka böcker som ska köpas in till biblioteket och skolorna. En stor del av min arbetstid går åt till fortbildning och omvärldsbevakning för att jag ska hänga med i utvecklingen. På förmiddagarna kommer det ofta skolklasser som jag hjälper att välja böcker eller så åker jag ut till någon skola och håller i bokpresentationer. När biblioteket öppnar har jag oftast pass i informationsdisken där jag hjälper besökare genom att svara på många olika sorters frågor och reservera böcker från andra bibliotek.

Vad är det bästa med ditt jobb? 
Det roligaste är att möta alla olika sorters människor, att få kluriga frågor och att hitta rätt bok till rätt person.

Hur bör man vara för att trivas med ditt jobb? 
Flexibel, kreativ, nyfiken och social. Ingen dag är den andra lik och det dyker alltid upp nya arbetsuppgifter. Det är också bra om man trivs med att vara bland folk.

Varför rekommenderar du Ovanåkers kommun som arbetsgivare? 
Jag upplever att det är lätt att samarbeta med andra avdelningar och förvaltningar. Vi är bra på att tänka kreativt, utanför ”The box”, och vi är öppna för nya projekt och samarbeten. Jag upplever även kommunens goda kontakter med föreningar och företagare som en positiv kraft.