Bibliotekarie

Jag heter Emma och är 27 år.

Så här länge har jag arbetat med mitt yrke
Jag har jobbat som bibliotekarie i cirka 4 år, men under de 4 åren har jag bytt ”typ” av bibliotekarie en gång. Först jobbade jag som Närbiblioteksansvarig för två mindre bibliotek i kommunen, och idag jobbar jag som MIK bibliotekarie inom samma kommun. MIK står för Media, information och kommunikation.

Jag valde mitt yrke på grund av
Jag hade en cool gymnasiebibliotekarie. Hon var den vuxna på skolan som alla elever tyckte om, och hon hade en förmåga att ta fram information på alla frågor vi elever hade. Det hon inte visste direkt på plats, vilket var ovanligt, återkom hon med någon dag senare. Sedan är bibliotekarieyrket så varierande, och man vet aldrig vad för frågor som kan dyka upp.

Jag har följande utbildning
Jag har en kandidatexamen inom Bibliotek- och Informationsvetenskap, sedan har jag läst strökurser inom litteraturvetenskap med inriktning mot barn- och ungdomslitteratur. Jag har även läst kurser om psykologi, matematik och antikens gudar.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
För bibliotekarie behövs det en examen i antingen Bibliotek- och informationsvetenskap eller Arkiv-, Bibliotek- och museivetenskap.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Bibliotekarieyrket är väldigt varierande, och ingens bibliotekaries tjänst är den andra lik. Det finns likheter, men eftersom världen hela tidens utvecklas, förändras även samhällets behov. Det går att forma lite efter ens egna intressen och viljor.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Jag har en kollega som uttrycker sig så här; ” Du skrattar till jobbet, men inte till banken”. Löneutvecklingen är sådär, och samhället har en väldigt stereotypisk bild på vad en bibliotekarie är, som inte alls stämmer överens med verkligheten.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Min dag börjar med att kolla mejlen, våra sociala medier och vår webbplats. Jag är nämligen webbansvarig, och därmed ser till att allt är uppdaterat efter vad som händer i huset, och att webben följer tillgänglighetsreglerna bland annat.

Har jag pass i disken/yttertjänst så ska allt förberedas inför öppning av kulturhuset. Det involverar bland annat att plocka fram reserverade böcker, starta upp all utrustning, kolla av de publika datorerna, öppna konsthallen och musett, se över lokalen så att det ser fint ut och lägga fram tidningarna. Sen är det dags att bemöta, ge service och hjälpa användarna/låntagarna.

Har jag kontorstid så arbetar jag med lite allt möjligt. Jag är ledare för Rättviks DigidelCenter, så jag planerar och nätverkar väldigt mycket, både inom och utanför kommunen. Ser till att boka lokaler, kollar utrustning, möter besökare och olika människor som arbetar inom det breda området IT. Jag är också med i olika grupper inom kommunen och utanför kommunen i frågor om digitalisering, utveckling och utbildning inom IT. Så det är ofta möten inför evenemang.  Sen förstås genomförandet av alla evenemang.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Utvecklingsmöjligheterna är väldigt goda, och beroende på om man vill specialisera sig inom ett specifikt ämne eller arbeta brett med lite allt möjligt.

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är
Alla specialintressen är bara en bonus, spelar ingen roll vad det är. Det kommer att komma en dag när en person kommer in och ställer en fråga just om det ämnet.