Frida – Försvarsmakten – Luftvärnsregementet Lv 6

Specialistofficer

”Expert på sitt område som instruktör och ledare”

Berätta om dig själv och vem du är?
Jag heter Frida och jag är instruktör och jobbar på Förnödenhetspluton. Jag är specialistofficer med inriktning försörjning mark. När jag inte jobbar så gillar jag att träna och umgås med nära och kära, säger hon sittandes på kontoret på Luftvärnsregementet i Halmstad.

Vad är det roliga med ditt jobb?
Att se dom värnpliktiga jag utbildar utvecklas. Det är roligt att få följa dom från första dagen och få se dom växa i sig själva men också i deras befattning/funktion, hela vägen ut till MUCK (militär utryckning i civila kläder). Det är bland det roligaste, när vi lyckas, för då känns det som att man lyckas som instruktör. Sen så är det kollegorna som är bland det bästa med mitt jobb. Vi har en otroligt bra sammanhållning som är svår att hitta på andra arbetsplatser, säger Frida.

Vad skulle du säga är den största utmaningen med ditt jobb?
Fram för allt är den största utmaningen tiden. Få instruktörer på väldigt många värnpliktiga och att ändå nå målet och uppnå en hög kvalité på utbildningen. Det är en jätteutmaning. Det är ju roligt när man lyckas men det är den dagliga utmaningen, säger hon.

Vad innebär din befattning/yrke som specialistofficer?
Min befattning som instruktör innebär att utbilda värnpliktiga som genomför sin grundutbildning. Allt från första dagen de rycker in, när de ska lära sig att klä sig, stå och gå, till att utbilda inom deras specifika befattning och då är det för mig förnödenhetsförsörjning. Det är ju för de som jobbar som trossoldater med ammunition och drivmedel och att sen kunna binda ihop allt det här och få en helhet och slutligen kunna krigsplacera dem. Så det är att utbilda på väldigt mycket och det är också en av utmaningarna, att lära sig nya saker hela tiden och vara påläst på ämnet för att sedan kunna utbilda på det, säger Frida.

Vilken utbildning krävs för att kunna bli specialistofficer?
Det som krävs är att man genomför en grundutbildning, antingen som gruppchef under GU eller att man läser en gruppchefsutbildning efter MUCK. Därefter genomför man en specialistofficersutbildning på tre terminer, alltså 1,5 år. På Lv 6 har man lagt till att man blir anställd efter tre terminer, men har en del av en fjärde termin där man får öva lite mera och få lite mer kompletterande utbildningar. Det är väl det som krävs. Men det jag har gjort, är att jag gjorde min grundutbildning, sen jobbade jag ett antal år och sen sökte jag till specialistofficersutbildningen inriktning förnödenhetsförsörjning mark i Skövde. Då fick jag läsa en termin i Halmstad på MHS H (Militärhögskolan Halmstad) och två terminer i Skövde på Trängregementet. När man väl kommer tillbaka till det regementet man ska jobba på efter utbildningen ser det lite olika ut vad man får göra. Vissa är ju tekniker, Specialister inom luftvärn, logistik, ledning bland annat. Men majoriteten hamnar som instruktörer på en utbildningsenhet för dom värnpliktiga. Vilket är väldigt bra och givande, för då måste man också omsätta den här kunskapen man har befäst under 1,5 år på skola och lära andra. Och det lär man sig själv väldigt mycket av, säger Frida.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det?
Det finns många spår man kan välja. Man kan vara på en grundutbildningspluton som jag är nu och jobba som instruktör. Då är egentligen nästa steg för vissa att bli ställföreträdande plutonchef. Längre fram i min karriär, ganska många år bort som fanjunkare, kan man vara kvartermästare och sen fortsätter det. Man kan också välja att vara kvar som instruktör och fortsätta utbilda sig till fordonsinstruktör och specialisera sig mer inom det. Så det finns många olika områden man kan rikta in sig på. Där du egentligen bara kan begränsa dig själv, dels breddkompetensen men också hur mycket man kan specialisera sig inom ett och samma ämne. Så jag skulle säga att det inte är en spikrak linje uppåt men det är väldigt brett, säger hon.

Skillnad på specialistofficer och taktisk officer
Så som jag ser det och varför jag just valde att läsa specialistofficersspåret (SOU) och inte till taktisk officer (OP), är för att jag gillar att arbeta praktiskt. Det är en hel del skrivbordsarbete också, men framförallt är det för att förbereda inför det praktiska arbetet. Och det är en av anledningarna till varför jag valde att läsa till specialist. Det är det jag tycker om med yrket, säger Frida och avslutar.