Laboratorieanställd/kemist – Sörmland Vatten och Avfall AB (Sörmland Vatten)

Jag heter Sofie och är 37 år och har jobbat som laboratorieanställd/kemist sedan 2008, direkt efter jag avslutat min utbildning.

Jag valde mitt yrke på grund av  
Jag läste en kortare utbildning där en del kemi ingick och tyckte att det var utmanande, kul och intressant. Jag valde sedan att läsa kemi på högskola. Att jag sedan hamnade på lab var inte en självklarhet men ångrar det inte.

Jag har följande utbildning   
Filosofie kandidatexamen i kemi samt en påbyggnadsutbildning inom forensik. Läkemedelstekniker efter avslutad KY-utbildning

Denna utbildning krävs för mitt yrke: 
Skulle tro att det är mycket olika beroende på vilken typ av lab man arbetar på. Jag arbetar helt själv och då krävs det nog en viss utbildningsnivå men arbetar du i ett team behöver du kanske ingen högskoleutbildning.

Detta är fördelarna med mitt yrke 
Det händer saker inom kemin hela tiden och forskningen går framåt så man kan analysera efter föreningar man tidigare bara hade kunnat gissa att de fanns till. På Sörmland Vatten arbetar jag mycket självständigt och får lägga upp min arbetsdag helt på egen hand vilket är en stor frihet men också ett ansvar att man gör det man ska.

Detta är nackdelarna med mitt yrke 
Då det dyker upp problem har inte jag någon att bolla med då jag arbetar själv men om man ser till det stora hela så är det att man är ganska instängd på sitt lab.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag 
Jag analyserar olika prover efter exempelvis fosfor, kväve eller syreförbrukande ämnen i avloppsvatten eller så mäter jag till exempel turbiditet (grumlighet), färg eller pH på ett dricksvattenprov. Detta svaras sedan ut till kund och olika styrsystem nyttjas för att följa provet och dess riktighet. 

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Det finns alltid kurser att läsa om man vill fördjupa sig.

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är  
Även om du arbetar på labb kan dina dagar och arbetsuppgifter se helt olika ut beroende på vilket företag du arbetar på och vad det är du analyserar.