Fritidshandledare – Ovanåkers kommun

Mikael Östling, handledare för fritidsgruppen

Vad innebär ditt jobb? 
Jag arbetar som handledare inom ett projekt som kommunen precis startat upp, där man satsat pengar på att anställa tidigare arbetslösa för att tillvarata och utveckla det rörliga friluftslivet inom kommunen. Det innebär bland annat att se till att kommunens 88 vindskydd håller hög standard samt att det finns tillgång till ved vid dessa och att kommunens vandringsleder är uppmärkta och framkomliga för allmänheten.

Det betyder till stora delar för min del att planera arbete för 9 personer, inklusive mig själv, utefter vilka behov som finns, sedan utföra arbetet och till sist utvärdera resultatet.

Hur ser en typisk arbetsdag ut? 
Först kollar jag mailen och ser om det dykt upp något akut som behövs prioriteras. Sedan diskuterar vi i arbetsgruppen gårdagens arbete och planerar sedan för dagens arbete. Vi kommer överens om vilka som ska göra vad, vart de ska åka och hur vi vill att resultaten ska se ut. Ofta har vi folk på flera olika platser med allt inom kommungränsen som arbetsplats. Kanske behöver vi bygga en trapp eller ett dass, byta tak eller sätta upp skyltar vid ett vindskydd i Voxna eller kanske röja, hugga och märka upp Torparrundan i Kygelvallen.

Vad är det bästa med ditt jobb? 
Att få vara delaktig och kunna påverka något som kommunens invånare använder och har nytta av. Att få vara del i både beslutsfattande och utföra arbetet för att se hur beslutet blir ”i verkligheten”. Att få se och uppleva allt som naturen i Ovanåker har att erbjuda, oavsett årstid och väderlek. Men det bästa av allt är att utvecklas tillsammans med härliga medarbetare!

Hur bör man vara för att trivas med ditt jobb? 
Flexibel och kunna ha många bollar i luften samtidigt. En bra lagspelare.

Varför rekommenderar du Ovanåkers Kommun som arbetsgivare? 
Ovanåkers kommun värnar om varje individs trivsel och utveckling!