Gymnasielärare – Ovanåkers kommun

Marie Jernberg Hålldin, lärare vid Voxnadalens gymnasium

Vad innebär ditt jobb? 
Jag undervisar i ämnena Spanska och Idrott och hälsapå Voxnadalens Gymnasium. Jag planerar och organiserar lektioner samt söker och väljer bland olika typer av material. Jag undervisar, guidar, handleder, bedömer, informerar och (förhoppningsvis) inspirerar elever. Jag samarbetar med kollegor och har kontakt med föräldrar, samt deltar i konferenser och olika typer av fortbildningar.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
När jag kommer till jobbet kollar jag mejlen och om det är några elever som är sjukanmälda. Jag förbereder det sista inför den första lektionen och sedan börjar eleverna kl. 08.05.Min arbetsdag styrs mycket av hur mitt schema ser ut och vilka lektioner jag har för dagen. Eftersom jag undervisar i Spanska och Idrott och hälsa så kan mina dagar se väldigt olika ut. I språkundervisningen jobbar vi med att läsa, tala, skriva och höra målspråket, vilket gör att det är väldigt varierat både när det gäller innehåll och arbetssätt. Idrottsundervisningen varierar beroende på typ av aktivitet, årstid samt om det är teoretiska eller praktiska lektioner.Utöver undervisningen planerar jag, rättar, bedömer och ger respons till eleverna, jag har olika typer av konferenser, samarbetar med andra lärare och har kontakt med föräldrar.

Vad är det bästa med ditt jobb? 
Jag får jobba med ungdomar, det är utvecklande och inga dagar ser likadana ut. Det som är riktigt häftigt i mitt jobb är att se elevernas framsteg och utveckling.

Hur bör man vara för att trivas med ditt jobb? 
Man bör vara social och gilla att arbeta med ungdomar, vara pedagogisk, flexibel, kreativ, nyfiken och lyhörd.

Varför rekommenderar du Ovanåkers kommun som arbetsgivare? 
På min arbetsplats har man möjlighet att utvecklas och jag tycker att arbetsklimatet är framåtsträvande. Vi vill utvecklas och ha kvalitet på verksamheten. Jag blir stimulerad och inspirerad av mina kollegor då vi alla har olika ämneskunskaper, arbetssätt och erfarenheter.Vi på Voxnadalens Gymnasium har även kontakt med föreningar och företag i kommunen och tillsammans jobbar vi för att eleverna ska vara väl förberedda för vuxenlivet som väntar dem efter gymnasieskolan.