Enhetschef och inre befäl – Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen

Jag heter André och är 29 år och har arbetat totalt fyra år på räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen. Första året som brandingenjör och sedan tre år som enhetschef för förebyggande avdelningen och operativt som inre befäl.

Jag valde mitt yrke på grund av
Jag valde mitt yrke på grund av att jag var intresserad av att arbeta inom räddningstjänst, arbeta för att minska olyckor och minska konsekvenserna av dem samt få arbeta med människor.

Jag har följande utbildning
Jag gick natur på gymnasiet, 3,5 år för att få brandingenjörsexamen på Luleås tekniska universitet och en påbyggnadsutbildning i Revinge under ett år för att kunna vara räddningsledare (befäl) på skadeplats inom räddningstjänsten.

Denna utbildning krävs för mitt yrke

Utbildningen som krävs för att kunna arbeta som brandingenjör inom räddningstjänsten är en brandingenjörsexamen på universitetsnivå. Utbildningen är på 3,5 år och finns på Luleås tekniska universitet eller Lunds tekniska högskola. Studenter har sedan möjlighet att fortsätta sin utbildning för att kunna titulera sig som civilingenjör i antingen brandteknik eller riskhantering.

Flera räddningstjänster vill gärna se att brandingenjörer även har gått utbildning ”Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer” på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps skola i Revinge. Denna utbildning ger brandingenjörer goda kunskaper och förberedelser om arbetet inom räddningstjänst men ger dem framförallt möjligheterna att kunna arbeta inom operativ räddningstjänst som räddningsledare.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Mitt yrke ger mig utmanande och varierande arbetsuppgifter. Mitt yrke ger mig chansen till personlig utveckling inom ledarskap men även möjligheter att utveckla verksamheten. Jag får en bra blandning av grupparbete och individuellt arbete. Jag får självständigt planera mina arbetsdagar. Jag får arbeta med och hjälpa människor.

Detta är nackdelarna med mitt yrke

Risken finns alltid att se obehagliga konsekvenser och skador från olyckor. Detta kan påverka och ligga kvar hos en person länge, dock finns det rutiner och stöd att få om man är med i sådana olyckor.

Vid myndighetsutövning kan man behöva ställa krav som kan göra att olika verksamheter inte kan vara verksamma, dock gör man detta för att vara mån om deras säkerhet vid brand.

Arbetsprocesser och utvecklingsarbeten kan ta en längre tid att se resultat ifrån eftersom man arbetar kommunalt samt att effekterna av ett gott förebyggande arbete kan analyseras efter några år.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Rådgivning om hur allmänheten, verksamheter och myndigheter kan minska risken för bränder och andra olyckor, tillsyn för att kontrollera brandskydd i byggnader och verksamheter samt hantering av brandfarliga och explosiva varor, lednings- och personalfrågor, leda utvecklingsprojekt, arbeta med vår hemsida och sociala medier.

Vid arbetspass när jag arbetar som inre befäl arbetar jag dygnspass och ansvarar för bland annat att bestämma vilka resurser som ska larmas för olika larm, omvärldsbevakning av väder, störningar i samhället, större evenemang m.m. och vara högsta befäl på skadeplats vid större olyckor.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Utvecklingsmöjligheterna för mitt yrke är att man kan vidareutveckla sig inom olika specialområden inom räddningstjänst (förebyggande inom brandskydd och andra olyckor, farliga ämnen, naturolyckor, metod och taktik) för att hjälpa sin och andra räddningstjänster i statliga uppdrag att utvecklas inom dessa områden.

Som befäl och chef får man möjligheten via utbildningar, övningar och larm att testa och utveckla sina ledarskapsegenskaper.

Det finns goda karriärmöjligheter inom yrket. Brandingenjörer inom räddningstjänst börjar vanligtvis med förebyggande arbetsuppgifter för att sedan även arbeta som befäl och klättra inom räddningstjänstens olika ledningsnivåer i den operativa avdelningen. Det är väldigt vanligt att brandingenjörer får chefstjänster inom räddningstjänst då deras utbildning ger dem goda kunskaper om samhället och en del utbildningar i ledarskap och gruppdynamik.

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är
Räddningstjänstväsendet kommer att utvecklas en hel del inom de närmsta åren i och med att räddningstjänstens lagstiftning lag om skydd mot olyckor och tillhörande föreskrifter kommer att genomgå en omfattande förändring. Detta kommer att kräva drivna och kreativa personer som kan komma med nya idéer om hur räddningstjänster bör arbeta för att minska olyckor.

Flera räddningstjänster arbetar för att förbättra mångfald och jämställdhet inom organisationen.

Utbildningen till brandingenjör ger även studenter andra karriärsval, t.ex. arbete som konsult för att projektera brandskydd i byggnader, forskare och utbildare på antingen universitet eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller arbeta med försäkringsfrågor på försäkringsbolag.