Inre befäl och olycksutredare – Räddningstjänsten Medelpad

Jag heter Mattias och är 40 år och har jobbat inom räddningstjänsten i 19 år.

Jag valde mitt yrke på grund av
Lite av en tillfällighet. Kom i kontakt med folk från räddningstjänsten i samband med att jag gjorde lumpen som flygplatsbrandman. Det väckte intresset som sedan gjorde att jag sökte mig till just brandmannayrket.
Har aldrig gått till jobbet och tyckt att det varit tråkigt. Har arbetat i nästan alla positioner som går – brandman, styrkeledare, insatsledare och inre befäl.

Jag har följande utbildning
I grunden gymnasieutbildning utan yrkesinriktning.
Jag blev anställd på räddningstjänsten innan den nya utbildningen för brandman kom till, så jag hade anställning och gick därefter brandmannautbildningen.
Under yrkeskarriären har jag sedan vidareutbildat mig med befälsutbildningarna Räddningsledare A och Räddningsledning B. Har för min tjänst även genomgått utbildning som tillsynsförrättare samt utbildning i olycksutredning på Karlstads universitet.

Denna utbildning krävs för mitt yrke
För min operativa roll som inre befäl (och ibland insatsledare) är kravet en brandmannautbildning och sedan befälsutbildning räddningsledning B.
För min andra del i tjänsten har jag behov av utbildning inom tillsynsverksamhet och olycksutredning.

Detta är fördelarna med mitt yrke
En känsla av att alltid arbeta för att samhället ska bli säkrare. Vi gör stor nytta när människor tyvärr hamnat i jobbiga situationer och har en möjlighet att verkligen kunna hjälpa till.
En annan viktig uppgift som räddningstjänsten har är att hela tiden arbeta för att olyckor inte ska inträffa. Det gör vi genom utbildning och kontroller för att människor ska kunna vara säkra i samhället.
Som brandman är en stor fördel med yrket den gemenskap som finns på stationerna och skiften. Det blir lite som en andra familj där man ofta kommer väldigt nära varandra och får bra vänner.
En annan jättestor fördel med yrket är möjligheten att få hålla sig i bra fysisk form under hela yrkeskarriären. Den fysiska formen är viktig för all operativ personal och du har stor möjlighet att kunna träna kroppen bra under arbetstid.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Det finns alltid någon som jobbar – med andra ord jobbar man under obekväm arbetstid. Helger, storhelger osv. ingår i jobbet.
Det förekommer även händelser som kan upplevas jobbiga, det är ofrånkomligt. Dock finns planer och ett tänk hur man ska ta hand om sig själv och personalen för att klara av händelser som är jobbiga psykiskt.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Min tjänst är delad 50/50. Halva arbetstiden arbetar jag operativt som Inre befäl, dvs. leder systemet i hela området, avgör vilka resurser som ska användas vart och se till att det hela tiden finns beredskap för nya händelser.
Den andra delen av arbetet arbetar jag som olycksutredare och tillsynsförrättare.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Som brandman kan man specialisera sig inom något område som är intressant. Alla olyckstyper har några personer som arbetar inom det funktionsområdet för att förbättra arbetssätt, metoder och tekniker samt material. Bygger en hel del på vad man själv är intresserad av.
Efter något/några år kan man läsa vidare mot befäl och arbetsledning alternativt fortsätta fördjupa sig i något specifikt arbetsområde.