Handläggare av bostadsanpassningsbidrag

Jag heter Anna-Karin och är 49 år. Jag började jobba i Helsingborgs stad år 2000 som arbetsterapeut och nu har jag jobbat som handläggare i 2 ½ år.

Jag valde mitt yrke på grund av
Jag valde mitt yrke för jag tyckte det var så intressant att få hjälpa människor i deras hemmiljö och kunna göra det möjligt för människor att bo kvar hemma även om de råkat ut för en skada, en olycka eller något annat. Tillsammans provar vi olika hjälpmedel för att få vardagen att fungera. 

Jag har följande utbildning  
Jag har läst en treårig utbildning för att bli en legitimerad arbetsterapeut. Men utöver det har jag även läst en del annat, till exempel en tvåårig utbildning i distribution och kontor, och kurser inom inköp och försäljning samt kurser i psykologi och språkforskning.  

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
För att vara handläggare krävs det inte att man är legitimerad arbetsterapeut även om det brukar vara det som efterfrågas. Man kan till exempel vara byggnadsingenjör eller socionom. 

Detta är fördelarna med mitt yrke
Fördelarna är att jag får träffa invånare hemma hos dem och hjälpa dem där. En stor skillnad med att vara handläggare jämfört med att vara arbetsterapeut är att jag nu även träffar barn, vilket jag inte gjorde tidigare. Så vi jobbar med ett brett spann av invånare - allt från 0 till 106 år, som den äldsta har varit. 

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Nackdelarna kan vara de lagar som ibland kan styra mitt jobb och som gör att jag inte får bevilja ett bidrag för att anpassa ett boende så att man kan bo kvar hemma. Tyvärr så hamnar invånaren i kläm och det tycker jag är tråkigt.  

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag
Det är väldigt mycket kontorsjobb och jag har mitt kontor på Maria Park i Helsingborg. Det handlar främst om att sitta vid datorn och ta emot ansökningar. Men sen gör vi även en del hembesök, mer än hälften av ansökningarna som kommer in kräver ett hembesök där vi åker hem till dem och tittar på det som ansökningen handlar om. Det kan handla om trappor som försvårar mobiliteten i hemmet, vilket kan det lösas genom att installera en hiss. Sedan får vi även in mindre ärenden som kan handla om trösklar som är i vägen och ska plockas bort.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är 
Just i yrkesrollen som handläggare kanske det inte finns så stora karriärresor att göra, men jag utvecklas ständigt i arbetet med mina arbetsuppgifter. Till exempel gäller det att jag läser in mig på lagar och regler, framförallt byggregler. Eftersom det är skattepengar som vi handlägger är det extra viktigt att vi gör ett noggrant arbete som skapar balans mellan att hushålla med resurserna och invånarnas behov. 

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är 
För att trivas med mitt jobb behöver man tycka om människor! Det är också viktigt att vara väldigt ödmjuk eftersom det är en annan människas hem som man kommer till. Det är alltså viktigt att tänka på hur man förmedlar ändringsförslagen och låta det mogna hos invånarna. Det går inte att komma in med en attityd för att man kommer från en myndighet, det gäller att ha en mjuk framtoning och bemöta människor med respekt. 

Helsingborgs stad är en arbetsgivare som ger mig möjligheten att kunna styra mitt arbete självständigt och jag får lägga upp min dag själv. Det är mycket frihet och eget ansvar. Det är en arbetsgivare som gör det möjligt för medarbetarna att få ihop både arbetsliv och privatliv, vilket jag tycker är viktigt.