Fysisk planerare – Ovanåker kommun

Erik Lundh, fysisk planerare på Samhällbyggnadsförvaltningen.

Vad innebär ditt jobb? 
Jag har hand om hur den framtida mark- och vattenplaneringen i kommunen ska se ut i framtiden. Jag har bland annat hand om vindkraftplaneringen, tätortsplaneringen, bostads- och verksamhetsplanering och LIS-planering (Landsbygdsutveckling i strandnäraläge). Det kan både handla om översiktsplanering när vi granskar hela kommunen som i vindkraftplanering, men också om mindre områden i tätorter som ska förändras eller byggas ut.

I arbetet gäller det att väga samman alla de bestämmelser som finns på statliga, kommunala och enskildas intressen för att skapa en miljö som är bra för så många som möjligt. Materialet jag tar fram består oftast av en karta med de bestämmelserna som gäller för ett särskilt område, med en tillhörande utredningshandling som beskriver områdets förutsättningar, karaktär och vad som behövs göras och tänkas på inom området. Utredningshandlingen tar upp allt ifrån historik till VA-förutsättningar till arkitektoniska egenskaper som behövs tänkas på inom området.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
Det dagliga arbetet består både av rullande, dagliga rutiner och långsiktiga projekt. Det jag arbetar med pågår oftast i projektform där det ingår många aktörer såsom politiker, bostadsföretag, allmänhet och ett flertal andra tjänstemän på kommunen och/eller länsstyrelsen, projekt där det ingår flera aktörer tar oftast lång tid och man jobbar systematiskt med olika delar i projektet.

Den ena dagen handlar det om att ta fram en hanteringsplan för dagvatten inom ett område och den andra dagen hur man ska ta hänsyn till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom samma område. Detta gör att arbetet ofta varierar mycket. Det dagliga arbetet består ofta i att bistå både allmänhet och mina kollegor med sakkunskap och ta fram material om olika områden. Det kan bland annat handla att bistå exploateringskontoret eller miljö- byggavdelningen med material om ett specifikt projekt eller objekt.

Vad är det bästa med ditt jobb? 
Det bästa med mitt jobb är att den ena dagen inte är den andra lik, att man får träffa och arbeta med en stor variation av människor hela tiden. Det andra som är det bästa är den skapande delen, där man får ett till synes omöjligt projekt eller frågeställning. Där man får ta in alla förutsättningar, allas åsikter, både sina egna och andras sakkunskaper om ett området och faktiskt skapa något som är bra för så många som möjligt. Att få vara med hela vägen från en född idé till ett färdigt projekt och faktiskt vara en viktig kugge i hela den processen, det är en häftig känsla.

Hur bör man vara för att trivas med ditt jobb? 
Man bör framförallt vara påläst, framåt och väldigt öppen för andras åsikter. Du må vara utbildad och ha en stor teoretisk grund att stå på, men när det kommer till lokala förutsättningar och kunskaper så är det de som bor och verkar på området som vet mest om de faktiska förutsättningarna i det specifika fallet.

Varför rekommenderar du Ovanåkers kommun som arbetsgivare? 
Vill du ha en gedigen grund att stå på, där du får arbeta fritt med ett stort antal områden, både stora och små så är Ovanåkers kommun helt rätt arbetsplats för dig. Ovanåkers kommun är en arbetsplats där bakgrunden och erfarenhet hos medarbetarna är bred. Du arbetar nära personer med 30 års yrkeserfarenhet och med personer som har Ovanåkers kommun som sin första arbetsplats. Detta gör att du får otroligt mycket kunskap och frihet i ditt arbete snabbt. Du har stor ansvarsfrihet och får arbeta nära både politiker och allmänhet. Plus att du får en otroligt rolig arbetsplats med trevliga arbetskamrater.