GIS-tekniker – Gästrike Vatten

Camilla - GIS-tekniker på Gästrike Vatten

Jag är 30 år och har jobbat inom yrket i 1½ år.

Varför valde du ditt yrke?
GIS verkade vara ett spännande arbete med stor bredd. Jag halkade in på ett bananskal i VA-branschen då jag tidigare har gjort min KY-praktik vid min nuvarande arbetsplats och trivdes mycket bra.

Vilken utbildning har du?
Kvalificerad Yrkesutbildning för Avancerade Användare av Geografiska Informationssystem - GIS

Fördelar med yrket
Det är väldigt varierande arbetsuppgifter och stor frihet under ansvar. Jag arbetar som ett stöd till verksamheten vilket medför samarbete med övriga medarbetare. Arbetet är utvecklande, jag lär mig nya saker varje dag.

Nackdelar med yrket
Ibland upprepande arbetsuppgifter.

Mina arbetsuppgifter
Jag arbetar mest med att bearbeta, analysera och presentera geografiska datat i vårat GIS-baserade verksamhetssystem. Jag ser till så att ledningskartorna stämmer när vi lägger om ledningar och uppdaterar även äldre ritningar och analoga kartor. Jag gör kartor speciellt anpassade till VA-verksamheten och tar även fram underlag till projekt och beslut.

Utvecklingsmöjligheter inom yrket
Som GIS-tekniker har du förmånen att välja mellan ett stort antal branscher och verksamheter då GIS finns i en mängd olika former och versioner. Känner du att du har nått så långt du kan inom ett område finns alltid ett annat att utveckla sig vidare inom.

Att tänka på med yrket
Ett plus att vara intresserad av design och formgivning. Arbetsuppgifterna kräver precision, noggrannhet och tålamod.