Processingenjör – AstraZeneca

Jag heter Zara är 27 år och har jobbat som processingenjör i 2,5 år.

Jag valde mitt yrke på grund av 
Möjligheten att förändra, förbättra och förenkla lockar mig och jag har en vilja att göra något stort som påverkar många människor. 

Jag har följande utbildning 
Civilingenjör i kemisk biologi med master i industriell bioteknik och produktion, Linköpings Tekniska Högskola.

Denna utbildning krävs för mitt yrke 
Civilingenjör, högskoleingenjör, apotekare eller annan likvärdig akademisk utbildning.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Mycket fokus på problemlösning och tvärfunktionellt arbete där personer från olika ansvarsområden tillsammans tar fram lösningen. Möjlighet att lära ut till andra genom studiebesök, föreläsningar och workshops och lära från andra genom täta samarbeten mot gemensamma mål.  

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Det är många arbetsuppgifter som spretar åt olika håll och som ska klaras av under samma tidsperiod. Det är roligt med variationen men det är svårt att hålla fokus på en och samma arbetsuppgift när akuta händelser pockar på ens uppmärksamhet. Förbättringar kan ibland bli tungrodda då förändringar i läkemedelsbranschen ofta kräver tvärfunktionella insatser med godkännande från alla berörda parter. 

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag 
Morgonen startar med en avstämning av vad som har hänt i produktionen av tabletter de senaste 24 timmarna. Om någon avvikelse har inträffat, alltså något som avviker mot den ordinarie tillverkningen, tillsätts ett tvärfunktionellt utredningsteam där jag som processingenjör utgör den processtekniska expertisen. Om det som har inträffat riskerar att påverka läkemedelsprocessen är det extra viktigt att en lösning på problemet tas fram snabbt för att avgöra hanteringen av det eventuellt påverkade läkemedlet. Jag ser till att endast läkemedel av rätt kvalitet lämnar tillverkningsenheten.

Efter ett avklarat utredningsteam deltar jag i ett projektmöte för en teknisk överföring till ett annat land där våra tabletter ska börja tillverkas. Mötet hanterar de arbetsuppgifter som behöver genomföras i närtid för att skapa framdrift i projektet och klara av de arbetsleveranser som förväntas. Arbetet medför möjlighet att förse fler patienter med läkemedlet. Möjligtvis finns tid till att påbörja arbetsuppgifterna direkt efter mötet. 

Via mail kommer det in en förfrågan från avdelningen som packar tabletter gällande höjdtrenden för en viss tablett. Det är bråttom då ett möte ska hållas om detta om en timme. Jag sammanställer den data som finns, genomför beräkningar och skapar grafer för att visualisera trenden. Packningsavdelningen kan sedan använda denna data till att utvärdera sina packningsverktyg för att effektivisera packningsprocessen. 

Efter lunch får jag besök av en kollega som ska genomföra en validering av ett nytt läkemedel, en verifiering av att den bestämda läkemedelsprocessen levererar samma kvalitativa läkemedel vid varje tillverkning. Hon frågar om det saknas någon information i batchprotokollet, det dokument där moment signeras av under tillverkningens gång. Vi hjälps åt att stämma av de ingående momenten för att se till att tillverkningen sker på rätt sätt. 

Därefter går jag bort till ett av tillverkningsavdelningarnas förbättringsmöten för att möjliggöra framdrift i snabba förbättringar. Jag får frågor om sådant som rör det processtekniska och tar med mig vissa av dem tillbaka till min grupp för bearbetning. 

På plats på kontoret öppnar jag upp ett mail som innehåller ett dokument med trender över en produkts kritiska parametrar. Det är en kollega som har sammanställt dokumentet och som önskar att jag remissar det, kontrollerar att data ser korrekt ut. Trendningen kallas continued process verification och innebär en kontroll av att tillverkade batcher, satser, håller sig inom gränsen för validerad status. 

Jag avslutar dagen med att remissa ett ändringsärende som önskas genomföras. I ärendet fungerar jag som ämnesexpert vilket innebär att jag granskar och godkänner ärendet för uppstart och avslut.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är  
Oändliga. Att starta karriären som processingenjör ger kompetens och öppnar dörrar till många andra yrken. Som processingenjör inom läkemedelsbranschen har jag möjlighet att leda både projekt och människor framåt i arbetet. Jag har en god förståelse för kvalitetsmässiga och vetenskapligt baserade beslut vilket uppskattas inom flera andra yrkesområden. 

Övrigt intressant att tänka på med mitt yrke är  
Att vara processingenjör ger ett stort kontaktnät och det går att fördjupa sig i det teknikområde som intresserar just dig. Yrket innebär en roll med mycket ansvar och kan leda vidare till en expert- eller chefsroll.