Produktingenjör – Elpress AB

Jag heter Sofie är 27 år och har jobbat som produktingenjör i 1 år.

Jag valde mitt yrke på grund av
Det verkar väldigt roligt och intressant, att får arbeta som spindeln i nätet med chansen att få en inblick i många olika avdelningar på företaget lockade mig. Väldigt varierande arbetsdagar, med många utmaningar och stora möjligheter att utvecklas.

Jag har följande utbildning
Civilingenjör, Industriell Ekonomi

Denna utbildning krävs för mitt yrke
Det finns ingen utbildning för att bli just produktingenjör, men det kan vara bra att ha utbildning eller erfarenhet inom bland annat projektledning, affärsekonomi och produktutveckling. Att ha kunskap, erfarenhet eller intresse inom den aktuella branschen kan också vara en fördel.

Detta är fördelarna med mitt yrke
Varierande arbetsuppgifter, man får en inblick i hela organisationen och i stort sett hela produktflödet, från en idé på en post-it till feedback från kund efter användning av den slutliga produkten. Stor eget ansvar där jag själv får planera hur största delarna av mina dagar ska se ut.

Detta är nackdelarna med mitt yrke
Stor eget ansvar kan även bli en utmaning då det gäller att planera och prioritera dagarna rätt för att hinna med allt i tid och minimera stress.

Detta är mina arbetsuppgifter under en typisk arbetsdag 
Som produktingenjör arbetar du fram för allt med att ta fram nya produkter och utveckla befintliga produkter hos företaget. Det finns ingen typisk dag, jag planerar själv mina dagar utefter de arbetsuppgifter/projekt jag håller på med just nu. Förutom att arbeta i olika projekt med att ta fram nya eller utveckla befintliga produkter så kan det vara allt ifrån att sitta och sortera data i Excel, ta fram material till nya produkter, prata med leverantörer, testa nya produkter, stå på mässor, ta fram certifikat eller hjälpa andra delar av organisation med olika data.

Utvecklingsmöjligheter inom mitt yrke är
Det finns väldigt stora utvecklingsmöjligheter som produktingenjör. Du får lära dig väldigt mycket och får kunskaper och erfarenheter som du kan ta med dig både inom och utanför organisationen.