Teknisk chef – Ovanåkers kommun

Patrik Uhras, chef för samhälls­byggnads­förvaltningen

Vad innebär ditt jobb? 
Det innebär att leda, planera och utveckla verksamheterna inom avdelningarna gata, fritid, IT, planering, miljö och bygg mot de mål som politikerna beslutar. Det är avdelningscheferna som sköter det operativa arbetet inom avdelningarna och mitt jobb går ut på att utveckla strategier och stötta cheferna i det arbetet. Eftersom förvaltningen verksamheter påverkar både medborgare, föreningar, företag, organisationer och myndigheter så betyder det att det är väldigt viktigt att kommunicera, informera och skapa en bra dialog med berörda. Inom infrastruktur­området är samverkan med andra samhällsbyggare en avgörande faktor för att lyckas med att skapa ett attraktivt samhälle.Som chef på Samhällsbyggnadsförvaltningen har jag också uppdraget, att tillsammans med bland andra övriga förvaltningschefer i kommunens ledningsgrupp, att leda kommunens övergripande arbete.  

Hur ser en typisk arbetsdag ut? 
I princip hela arbetsdagen består av kommunikation på olika sätt i möten med medarbetare, avdelningar, förvaltningar, medborgare, föreningar, företag och myndigheter. I en liten kommun där organisationen är begränsad och vi är nära brukarna så blir man som chef inblandad i en mängd frågeställningar varje dag. I övrigt så sätter jag av tid för att läsa in mig på olika frågeställningar som vi behöver hantera och förbereder ärenden för beslut i nämnden.  

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det jag gillar allra bäst är att få leda andra till bra prestationer och att få vara med och sätta strategier för utveckling inom de olika ansvarsområdena. Den här blandningen, som är nödvändig i en liten kommun, mellan operativt och strategiskt är väldigt inspirerande.

Hur bör man vara för att trivas med ditt jobb?
För det första måste man vara intresserad av att leda människor. Man måste också ha både kunskap, erfarenhet och vilja att kommunicera i alla dess former då chefsjobbet i den lilla kommunen är helt beroende av det. Man bör också vara både drivande och resultatinriktad samtidigt som man bör vara prestigelös och ödmjuk. 

Varför rekommenderar du Ovanåkers kommun som arbetsgivare?
Det är roligt och utvecklande att arbeta i Ovanåkers kommun och kommunen skapar förutsättningar för att individen kan utvecklas. Det är högt i tak och samarbetet mellan förvaltningar och kommunala bolag präglas av det.