VA-Ingenjör på Gästrike Vatten 

Jag är 29 år och har jobbat inom mitt yrke i 1 år.

Varför valde du ditt yrke?
Det verkade intressant.

Vilken utbildning har du?
Civilingenjör - Industriell Ekonomi och Väg- och Vatten

Fördelar med yrket
Omväxlande och inspirerande att få jobba med något så viktigt som vatten.

Nackdelar med yrket
Verksamheten är i slutänden styrd av sittande politisk majoritet, vilket begränsar utvecklingsmöjligheterna för företaget.

Mina arbetsuppgifter
Besvarar förfrågningar som gäller markexploatering. Jag skapar mängdberäkningar och tar fram ritningsunderlag för olika projekt. Jag följer upp projekt och jag samverkar med olika människor inom kommunen inför kommande projekt. Jag har även ett strategiskt arbete för att skydda våra vattentäkter.

Utvecklingsmöjligheter inom yrket
Goda, yrket är mycket brett vilket ger dig ett stort urval områden att vidareutveckla dig.

Att tänka på med yrket
Vatten är förutsättningen för allt liv på jorden, att få jobba med det är en stor inspirationskälla.