Borgis Polhem Vasa

Vad du än vill bli!

Väljer du oss, väljer du engagerade och kompetenta lärare med viljan att skapa bästa förutsättningar för dig och dina studier.

Du väljer bland 17 program och 39 inriktningar. Du väljer högskolebehörighet och möjlighet till idrotts- och internationella inriktningar. Du väljer arbetsförlagt lärande, lärlingsplatser, entreprenörskap och kontakter med ledande företag. Du väljer spetskompetens, anpassade och moderna lokaler.

Du väljer att tillsammans med oss skapa de bästa förutsättningarna för din framtid.

Ta del av våra progrma och inriktningar på:
borgarskolan.gavle.se 
polhem.gavle.se
vasa.gavle.se