Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning är en av två alternativa utbildningsvägar för dig som tänker gå ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Sedan två år pågår ett försök med gymnasial lärlingsutbildning, och från och med hösten 2011 blir lärlingsutbildning ett valbart alternativ i gymnasieskolan.

Lärlingsutbildningen ger samma kunskaper som om du följer yrkesprogrammet i skolan, men minst halva studietiden ska eleven vara ute på en eller flera arbetsplatser. Av de olika skolornas information framgår vilka yrkesprogram, och vilka inriktningar, som har lärlingsutbildning.

För att bli antagen till ett yrkesprogram måste du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och minst fem andra ämnen från nian. Detsamma gäller för lärlingsutbildningen. I båda fallen leder avklarad utbildning till yrkesexamen.

För att få ut en yrkesexamen måste du vara godkänd i svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Dessutom ska du ha godkänt betyg på kurser på minst 400 poäng i de yrkesämnen som är gemensamma för alla elever på programmet och ha godkänt på gymnasiearbetet.

Du kan påbörja lärlingsutbildningen första, andra eller tredje året i gymnasieskolan. Oavsett om du går ett yrkesprogram som lärlingsutbildning eller i skolan har du rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet.