Betyg och behörighet

För att vara behörig till ett Yrkesprogram behöver du godkända betyg i:

  • Svenska eller svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska
  • Fem andra, valfria ämnen

För att vara behörig till ett Högskoleförberedande program behöver du godkända betyg i:

  • Svenska eller svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska
  • Nio andra ämnen (olika för olika program). För Ek, Hu och Sa behöver du godkända betyg i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap samt fem andra ämnen. För Na och Te behöver du godkända betyg i biologi, fysik och kemi samt sex andra ämnen.

Vissa utbildningar, inom det estetiska området, spetsutbildningar och idrottsprogram, har ibland tester och särskilda antagningskrav. Kolla direkt med den utbildning du är intresserad av.

Första val, andra val, tredje val...
Det är viktigt att man noga tänker igenom vilket val man allra helst vill gå och sätter det som ett första val och det man näst helst vill gå som ett andra osv. När du får ditt preliminära besked på våren och känner att du ångrat ordningen på dina val så kan du ändra och lägga till val, under omvalsperioden. När du får ditt definitiva besked på sommaren och du har kommit in på exempelvis ditt första val så prövas du inte på lägre val. Det innebär att du inte kan välja val 2 eller val 3 istället för val 1 som du kommit in på.

Betyg & meritvärde

Efter varje avslutad kurs får du ett betyg. Betygsskalan är A–F.

Meritvärde
För att komma in på en gymnasieutbildning gäller det att ha tillräckliga meritvärden. Det är slutbetyget från nian som ligger till grund för meritvärdet. Meritvärdet är summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg. (17 betyg om man läser moderna språk.)

Så här räknar du ut ditt meritvärde.

Till populära utbildningar är det ofta fler som söker än antal platser. Då gör skolan ett urval. De som har högst meritvärden kommer in. För utbildningar med färdighetsprov räknas också provpoängen med.

Tänk på att ditt språkval i moderna språk kan ge dig viktiga meritpoäng till gymnasieansökan.