El- och energiprogrammet, EE

Är du intresserad av att lära dig mer om hur tekniska apparater och elektriska maskiner fungerar? Eller kanske du vill lära dig mer om nätverk och programmering? Då kanske El- och energiprogrammet är något för dig. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation. Det arbetsplatsförlagda lärandet på programmet är minst 15 veckor.

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen. De kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet ska ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. Lagändringen tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2023. El- och energiprogrammet kommer att omfatta 2800 gymnasiepoäng. Elever ska dock ha möjlighet att välja bort delar av det som krävs för grundläggande behörighet. Läs mer här.

 

4 INRIKTNINGAR - Kolla på skolan du är intresserad av vilka inriktningar de erbjuder.

Automation

Du lär dig om elektroteknik, datorteknik och teknik för drift och underhåll. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t ex:

 • automationstekniker inom fastighet, industri eller process

Dator- och kommunikationsteknik

Du lär dig att installera, administrera och reparera system för datorer och kommunikation. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t ex:

 • elektronikproduktionstekniker
 • hemservicetekniker
 • nätverkstekniker

 

Elteknik

Du lär dig att installera och reparera elanläggningar, larm och system för tv och datorer. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t ex:

 • installationselektriker
 • industrielektriker
 • järnvägstekniker- el och signal

Energiteknik

Du lär dig om drift och servicefunktioner inom branscherna för energi, miljö, vatten och processer. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t ex:

 • driftoperatör inom kraft- och värmeteknik
 • driftoperatör inom vatten- och miljöteknik

Det här lär du dig på programmet
Du lär dig om produktion, installation och distribution av system för el, energi och vatten. Du lär dig också om el- och energiteknik, automation, dator- och kommunikationsteknik och IT-infrastruktur. Du studerar säkerhetsfrågor som standarder och informationssäkerhet.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska
 • historia
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • naturkunskap
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska eller svenska som andraspråk

På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och färre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • dator- och kommunikationsteknik
 • elektroteknik
 • energiteknik
 • mekatronik

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser som erbjuds.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser som erbjuds.

Arbetsformer
Du lär dig om produktion, installation och distribution av system för el, energi och vatten. Du lär dig också om el- och energiteknik, automation, dator- och kommunikationsteknik och IT-infrastruktur. Du studerar säkerhetsfrågor som standarder och informationssäkerhet.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Gymnasiearbete
I slutet av el- och energiprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning
Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Vad gör eleverna efter El- och energiprogrammet?
Här kan du läsa mer om vad tidigare studenter gör efter avslutad gymnasieutbildning.

Mer information från Skolverket