Högskoleprovet

När du söker till högskolan kan du både söka in på dina betyg från gymnasiet och dina poäng från högskoleprovet. Du blir inte behörig genom att göra högskoleprovet, men ett resultat från provet ökar chansen att komma in, eftersom du då placeras i en extra urvalsgrupp vid antagningen. Ett bra resultat på provet kan göra det lättare att komma in på utbildningen. Provet kan aldrig försämra dina chanser oavsett hur dåligt det går. Det är viktigt att ha goda kunskaper i det svenska språket för att få ett bra resultat.

Vad är högskoleprovet? 
Högskoleprovet mäter sådant som är viktigt för högskolestudier. Det finns ingen åldersgräns och du behöver inte vara svensk medborgare för att få göra provet. Du får göra provet hur många gånger du vill och resultatet är giltigt i fem år. Många som gör högskoleprovet mer än en gång förbättrar resultatet. Det är alltid det bästa resultatet som används vid urvalet till högskolan.

Är du dyslektiker eller synskadad? 
Det finns anpassade högskoleprov för dyslektiker och för synskadade. Har du intyg på att du är dyslektiker får du göra samma prov som alla andra men du får längre tid på dig att göra provet.

Anmälan 
På studera.nu anmäler du dig till högskoleprovet. Sista anmälningsdag är alltid den 1 februari för vårprovet och den 3 september för höstprovet.

När är högskoleprovet? 
Högskoleprovet går att skriva två gånger per år och är alltid på en lördag. Anmälningsavgiften är 450 kronor. Provdagen börjar klockan 08.30 och slutar omkring klockan 16.20.

Att göra högskoleprovet 
Högskoleprovet är indelat i fem provpass. Varje pass är 55 minuter långt. Du kommer att skriva två kvantitativa provpass, två verbala provpass och ett utprövningspass. Ingen vet i förväg i vilken ordning passen kommer.

Matematik (Kvantitativt provpass)
Varje kvantitativt provpass består av uppgifter från fyra olika delprov:
• Matematisk problemlösning:
12 uppgifter (XYZ)
• Kvantitativa jämförelser:
10 uppgifter (KVA)
• Kvantitativa resonemang:
6 uppgifter (NOG)
• Diagram, tabeller och kartor:
12 uppgifter (DTK)

Språk (Verbalt provpass) 
Varje verbalt provpass består av uppgifter från fyra olika delprov:
• Ordförståelse:
10 uppgifter (ORD)
• Svensk läsförståelse:
10 uppgifter (LÄS)
• Meningskomplettering:
10 uppgifter (MEK)
• Engelsk läsförståelse:
10 uppgifter (ELF)

Test (Utprövningspass) 
Ett av passen är ett så kallat utprövnings-pass. Du får inte i förväg veta vilket pass det gäller. Antingen är det en verbal del eller en kvantitativ del. Du får inget resultat från utprövningspasset.
Ett utprövningspass består av uppgifter som utvärderas inför kommande prov.

Så funkar högskoleprovet

Det viktigaste om högskoleprovet

Så förbereder du dig för högskoleprovet

 

Tips inför högskoleprovet
För att lyckas bra på högskoleprovet krävs studiemotivation. Leta upp gamla prov och testa dig själv. Desto fler gamla övningsprov du gör desto lättare kommer du ha när det väl gäller. Begränsning av tiden brukar vara jobbig och därför är det viktigt att förbereda sig på att lösa uppgifter under tidspress. Då känns det lättare vid provtillfället.

Testa dig själv
Träna din ordkunskap
• Repetera dina mattekunskaper även statistik och diagram
• Läs svenska och engelska texter, träna läsförståelse
• Läs många böcker både på svenska och engelska, både fack- och skönlitteratur
Repetera gamla prov

Tänk på att...
Redan innan högskoleprovet kan du läsa igenom de olika delarna som förekommer för att vara förberedd på hur de olika delarna skall hanteras. När du skriver provet får du ett häfte som förklarar detta, men är du förberedd så sparar du värdefull tid under provtillfället.
Det är också bra att redan i förväg ha planerat var man skall äta eller om man skall ha mat med sig.

Innan provet
• Ät en ordentlig frukost och kom utvilad till provet.
• Kolla noga upp adressen till provlokalen och var ute i god tid så att du hittar dit utan att stressa.
• Legitimation(ID-kort, körkort, svenskt EU-pass, eller ett giltigt utländskt pass)
• En rak linjal (gradskiva får EJ användas)
• Olikfärgade markeringspennor (bra till de svenska- och engelska texterna)
• Blyertspennor
• Suddgummi
• Pennvässare
• Klocka rekommenderas för att hålla koll på tiden.

Under provet
• Läs noggrant igenom provens instruktioner och lyssna på provledarens anvisning till varje delprov.
• Gissa hellre än att lämna frågan obesvarad. Du får inga minuspoäng för det.
• Planera så att alla frågor hinner besvaras
• Är du osäker på någon fråga, markera och återgå senare
• Använd uteslutningsmetoden vid osäkerhet
• Fuska inte. Gör du det blir ditt prov ogiltigförklarat.
• Ha koll på tiden. Den som fortfarande skriver när tiden gått ut får sitt prov underkänt.

Resultat
Under provets gång är det också bra att markera svaren i frågehäftet och inte bara i svarsblanketten för att sedan kunna flytta över svaren till ett personligt svarshäfte som får tas hem för självrättning. Cirka en timme efter provet kommer dessa svar att ligga ute på Universitetets- och högskolerådets hemsida. Det officiella resultatet förs in i ditt konto på www.antagning.se.