Spetsutbildning

Spetsutbildningar finns över hela landet, som alla har ett nära samarbete med universitet och högskola. Utbildningarna ska ha mycket hög kvalitet och erbjuda mer avancerade kurser i snabbare takt för specialintresserade elever. Inriktningarna är matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.

Vem får söka?
Spetsutbildningarna är riksrekryterande, så alla behöriga elever i åk 9, i hela landet, kan söka. Du kan söka vilken av de tjugo utbildningarna du vill. Om du vill söka ska du ha kunskaper, förmågor och intresse för utbildningen. Det är också väldigt bra att ha god studieteknik.