Fordons- och transportprogrammet, FT

Är du intresserad av hur fordon fungerar och hur de underhålls? Eller hur olika transporter påverkar miljön? Då kanske Fordons och transportprogrammet är något för dig. Du får diagnostisera, reparera och ge service till olika fordon. Det arbetsplatsförlagda lärandet på programmet är minst 15 veckor.

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen. De kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet ska ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. Lagändringen tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2023. Fordons- och transportprogrammet kommer att omfatta 2800 gymnasiepoäng. Elever ska dock ha möjlighet att välja bort delar av det som krävs för grundläggande behörighet. Läs mer här.

 

4 INRIKTNINGAR - Kolla på skolan du är intresserad av vilka inriktningar de erbjuder.

 

Karosseri och lackering

Du lär dig om lackering av fordon, diagnostik och reparation av karosserier. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t ex:

 • bilskadereparatör
 • fordonslackerare

Lastbil och mobila maskiner

Du lär dig om felsökning, komponent- och kretsmätningar, diagnostik, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t ex:

 • lastbilsmekaniker
 • maskinmekaniker
 • reservdelsspecialist

Personbil

Du lär dig om felsökning, komponent- och kretsmätningar, diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t ex:

 • personbilsmekaniker
 • reservdelsspecialist

Transport

Du lär dig om trafikkunskap, transportsystem och logistik. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t ex:

 • Bussförare
 • Lastbilsförare

Det här lär du dig på programmet
Du lär dig om fordons funktion, konstruktion, olika system och komponenter samt om hur du felsöker, diagnostiserar, reparerar och utför service på olika fordon.
Du lär dig hur man transporterar gods eller personer och hanterar gods på lager och i terminaler. Du lär dig också att använda datorer och olika datasystem.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska
 • historia
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • naturkunskap
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska eller svenska som andraspråk

På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och färre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • fordons- och transportbranschen
 • fordonsteknik

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser som erbjuds.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser som erbjuds.

Arbetsformer
Programmet utgår från olika arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig mer om möjligheterna att driva eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet. Du lär dig att välja rätt utrustning och metoder.

Gymnasiearbete
I slutet av programmet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning
Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Vad gör eleverna efter Fordons- och transportprogrammet?
Här kan du läsa mer om vad tidigare studenter gör efter avslutad gymnasieutbildning.

Mer information från Skolverket