Räkna ut ditt meritvärde

Antagning.se har en bra hjälp där du kan räkna ut ditt meritvärde. Räknaren tar fram ett jämförelsetal, och när du sedan själv lägger till eventuella meritpoäng har du ditt meritvärde.