Enkät Framtidståget 2023

Studie- och yrkesvägledare/lärare som visat lektionen för elever gör denna enkät.

 

 

Elever som har sett lektionen gör denna enkät