Om Framtidsvalet

FRAMTIDSVALET

Katalogen ges ut i två versioner: en för högstadiet och en för gymnasiet. Framtidsvalet kan beställas helt kostnadsfritt.

Det här innehåller Framtidsvalet:

INFORMATIONSDEL
Här kan eleverna läsa om prao, sommarjobb, framtidens arbetsmarknad, hur man söker jobb, självkänsla mm. Här finns ett intressetest att göra och arbetsuppgifter att lösa.
Framtidsvalet Grundskolan presenteras de olika gymnasieprogrammen genom en översikt. Varje program presenteras därefter.

RIKSTÄCKANDE DEL
Här presenteras:
• Branscher och fackförbund
• Rikstäckande företag

REGIONAL DEL – FÖRETAG
Här presenteras det regionala näringslivet. Denna del skiljer sig åt mellan länen. Framtidsvalet finns i 21 olika editioner, varje län har alltså sin egen Framtidsvalet där de lokala företagen presenterar sig. Varje företag/sida har en faktaruta med antal anställda, yrken inom företaget, utbildningsvägar, rekryteringsbehov och kontaktperson.

REGIONAL DEL – GYMNASIEUTBILDNINGAR
Denna del finns enbart med i Framtidsvalet för grundskolan.
Här presenteras gymnasieutbildningar i respektive län. Faktaruta med skolornas program, skolans profil och kontaktuppgifter finns på varje sida.

I Framtidsvalet finns ett register som är indelat i kategorier så eleverna kan söka företag/branscher inom det område de är intresserade.