Idrott – RIG/NIU

Det finns två sorters nationellt kvalitetssäkrade idrottsutbildningar. Riksidrottsgymnasier (RIG) och Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)

Riksidrottsgymnasier RIG, är riksrekryterande, det vill säga elever från hela landet kan söka till dem. Skolverket beslutar om dessa efter förslag från Sveriges Riksidrottsförbund.

Nationellt godkända idrottsutbildningar NIU, är utbildningar som Skolverket beslutar om efter det att ett specialidrottsförbund har intygat att det är en bra utbildning.

Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Därför får endast RIG och NIU använda ämnet specialidrott.

Elever på både RIG och NIU går ett vanligt gymnasieprogram, med ämnet specialidrott som kan läsas upp till 700 poäng. Studierna är anpassade för att kunna träna och lära elitidrott på dagtid. Till elevernas hjälp finns kompetenta lärare med spetskunskaper inom de specifika idrottsgrenarna.

Ansökan

Du som vill söka till ett riksidrottsgymnasium (RIG) gör det först till respektive specialidrottsförbund (SF) för den idrottsliga antagningen. SF har ansökningsblanketter. Se lista med alla SF som har RIG. Därefter söker du till skolan för antagningen till gymnasieprogram.

Du som vill söka nationellt godkända idrottsutbildning (NIU) vänder dig också till SF för den aktuella idrotten. SF har ansökningsblanketter. Se lista med alla SF som har NIU. Antagningen sker oftast i samarbete mellan skolan och SF. Efter den idrottsliga antagningen söker du det gymnasieprogram du vill gå.

 

Läs mer om RIG / NIU på Riksidrottsförbundet