Idrott – RIG/NIU

Det finns två sorters nationellt kvalitetssäkrade idrottsutbildningar. Riksidrottsgymnasier (RIG) och Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)

Riksidrottsgymnasier, RIG är riksrekryterande, det vill säga elever från hela landet kan söka till dem. Skolverket beslutar om dessa efter förslag från Sveriges Riksidrottsförbund.

Nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU är utbildningar som Skolverket beslutar om efter det att ett specialidrottsförbund har intygat att det är en bra utbildning.

Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Därför får endast RIG och NIU använda ämnet specialidrott.

Specialidrott får ingå med 200 poäng i programfördjupningen och 200 poäng i det individuella valet. Ämnet får dessutom läsas som utökat program med 300 poäng. Elever som går de här utbildningarna kan alltså få läsa 700 poäng specialidrott.

Ansökan

Till RIG söker man via respektive specialidrottsförbund.
Ansökan till NIU gör man direkt till skolan.

Riksrekryterande idrottsutbildningar, RIG

Nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU