Humanistiska programmet, HU

Tycker du att det är roligt med olika språk? Är kultur något du kan tänka dig att jobba med? Vill du skaffa dig en bred grundutbildning för att sedan läsa vidare? Då kanske det Humanistiska programmet är något för dig? Programmet vänder sig till dig som är intresserad av humaniora och samhällsvetenskap.

2 INRIKTNINGAR - Kolla på skolan du är intresserad av vilka inriktningar de erbjuder.

Kultur

 • Du lär dig om kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi. Du studerar och diskuterar olika kulturuttryck och kulturupplevelser ur olika perspektiv.

 

Språk

 • Du fördjupar dina kunskaper i språk och sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Du lär dig om värdet av språk och hur språkkunskaper förstärker varandra.

Det här lär du dig på programmet

Du studerar människan förr och nu vilket bland annat innebär att du lär dig mer om kultur och kulturarv, litteratur, historia och filosofi. Språk är viktiga på programmet och du lär dig om interkulturella frågor och om samband mellan språk och kultur. Du utvecklar också din språkliga säkerhet och kreativitet i svenska, engelska och de övriga språk du väljer att läsa, för att kommunicera, reflektera, lära, analysera och tolka.

Så är programmet upplagt

På Humanistiska programmet är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska
 • historia
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • naturkunskap
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska eller svenska som andraspråk

På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • filosofi
 • moderna språk
 • människans språk

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Detta kan t.ex. vara ämnen som:

 • geografi
 • klassiska språk
 • matematik
 • moderna språk
 • mediekommunikation
 • pedagogik
 • psykologi
 • sociologi

Hör med skolan vilka fördjupningskurser som erbjuds.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser som erbjuds.

Arbetsformer

På programmet tränar du dig i att hantera och kritiskt granska olika typer av källor. Du studerar mänskligt handlande utifrån olika perspektiv och sätter dig in i människors olika sätt att tänka och uttrycka sig. Du utvecklar din förmåga att argumentera, dra slutsatser och motivera ställningstaganden. Du reflekterar över etiska och filosofiska frågor.

Du utvecklar din förmåga att samarbeta, se olika möjligheter och ta initiativ. Du tränar dig också i att arbeta självständigt och ta ansvar.

Gymnasiearbete

I slutet av Humanistiska programmet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Vad gör eleverna efter Humanistiska programmet?

Här kan du läsa mer om vad tidigare studenter gör efter avslutad gymnasieutbildning.

Mer information från Skolverket