Prao/praktik

Prao är för många den första kontakten med arbetslivet. Du får lämna skola, läxor och klasskompisar för att prova på ett yrke. Prao ger dig möjlighet att se hur arbetslivet fungerar, vilka krav som ställs och vilken utbildning som behövs. Men tänk på att det är mycket upp till dig själv att tiden på praoplatsen blir bra och ger dig något inför framtiden.

         När praon är slut

         Jag var på prao