Framtidens jobb

Var finns jobben?

Det är gott om jobb inom många yrken!

Som arbetssökande innebär detta att det finns många möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta gäller inte minst för ungdomar för vilka antalet rekryteringar alltid är särskilt stort. Samtidigt är det viktigt att ta vara på dessa möjligheter genom att vara aktiv i sitt arbetssökande. Ett aktivt eget arbetssökande via många olika kanaler, inom ett brett fält av yrken och inom ett stort geografiskt område ökar alltid möjligheterna att snabbare hitta ett arbete.

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att vara goda jobbmöjligheter på många delar av arbetsmarknaden. Men det är också tydligt att en avslutad utbildning är av stor betydelse för att stå sig i konkurrensen om jobben.

Hitta yrkesprognoser på Arbetsförmedlingens hemsida kan du själv undersöka framtidsutsikterna för olika yrken.

Högre krav på utbildning

De flesta jobb som blir lediga kräver gymnasieutbildning. Även högskoleutbildning krävs för många jobb. Om du inte går klart din gymnasieutbildning kan det vara svårt att hitta ett jobb!

En hel del kommer att gå i pension de närmaste åren och inom en rad yrken kommer det att leda till att företag och myndigheter behöver rekrytera ny personal. Det finns en brist på arbetskraft inom många yrken och anledningen till bristen är ofta att det utbildas för få till vissa yrken. Det kan även bero på att yrket är i snabb tillväxt.

En allt större andel inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen saknar en gymnasieutbildning. För att klara matchningen på arbetsmarknaden blir det ännu viktigare att slutföra sin utbildning.

Arbetsmarknaden är orolig – men inte för alla!

Arbetslösheten ökar men det finns många yrkesgrupper där det fortfarande är brist på kompetent personal, t ex inom vård- och omsorg. Byggbranschen och handeln har det oftast tuffare vid lågkonjunkturer. I norra Sverige och på Gotland är det fortsatt en stark och stabil arbetsmarknad med låg arbetslöshet. Detta beror främst på långsiktiga investeringar i den gröna ekonomin och en åldrande befolkning. I södra Sverige, Göteborg och i Stockholm beräknas arbetslösheten vara som störst.

Läs mer om utvecklingen på arbetsmarknaden 2023-2025 på arbetsförmedlingen.se