Studieteknik

HÄMTA PLANSCHEN HÄR

Vi har samlat lite bra tips som du kan ha användning för när du studerar.

STUDIEPLATSEN
Hitta en bra och lugn studieplats där du kan koncentrera dig. Ofta finns det tysta studierum på bibliotek eller dylikt.

PLANERING
Planera dina studier så att du slipper bli stressad tre dagar innan provet. Tänk på att du har flera ämnen att planera för. Läs regelbundet – spara inte allt till sista veckan.
Försök att skapa sammanhang i det du läser så minns du bättre. Börja inte med detaljerna utan försök istället att först se helheten. Det är t.ex. viktigare att förstå orsaker till varför andra världskriget startade än att ha ett speciellt datum i minnet. Rita upp tankekartor, måla viktiga saker, dramatisera för dig själv, skriv egna frågor och svar… förhör dig själv.

LEKTIONERNA
Var aktiv, lyssna och anteckna viktiga saker på lektionerna. Det kan vara bra att skriva ner nyckelord, begrepp, termer och viktiga meningar. Skriv rent och strukturera upp dina anteckningar så fort som möjligt. Använd färgpennor, stryk under, dator, läsplatta…

PAUSER ÄR VIKTIGA
I stället för att sitta i tre timmar och läsa halvt om halvt sovandes/vaken är det mer effektivt att läsa en timma och ta en paus. Vi blir trötta. Hjärnan behöver sortera och smälta all information den tagit in för att effektivt ta in ytterligare information.

REFLEKTERA OCH DISKUTERA
Diskutera det du har läst med andra människor. Då får du andra erfarenheter och infallsvinklar. Kanske har de tänkt på något som du missat eller så har du svaret på något de inte kan. Förhör varandra.

TÄNK POSITIVT
Tänk positivt. Försök hitta något roligt moment även i de ämnen du tycker är genomtråkiga, man lär sig nämligen lättare om man är motiverad och positiv.

MÅL OCH BELÖNING
Sätt upp mål och belöna dig när du når dem.