Nationella program

Ni som ska välja gymnasium kan välja bland 18 olika program.

Det kommer att finnas tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program att söka.

Övriga - specialprogram

Det finns specialprogram som inte är ett nationellt program.

Det kan vara ett riksrekryterande utbildning som:

Flygteknikutbildning
Marinteknikutbildning
Samiska näringar
Sjöfartsutbildning
Tågteknikutbildning
Yrkesdansutbildning

Det kan även vara så att skolan har ett nationellt program med en annan inriktning t ex internationell.

Gymnasiegemensamma ämnen
Ämnen som alla elever läser, men man läser olika mycket av dem beroende på vilket program man går:

  • Svenska/svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Idrott och hälsa
  • Historia
  • Samhällskunskap
  • Religionskunskap
  • Naturkunskap

Programgemensamma ämnen
Ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Inriktningar
En inriktning är ett område som du väljer inom ditt program.

Programfördjupningar
Här kan du fördjupa dig inom programmets karaktär. Dessa kurser kan leda fram till de olika yrkena på yrkesprogrammen.

Gymnasiearbete – 100 p
Ett arbete du ska göra i slutet av din utbildning. För att få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt arbete.

Individuellt val – 200 p
Här bestämmer skolan/kommunen vilka kurser som erbjuds. Vissa kurser måste erbjudas, exempelvis estetisk och idrott och hälsa.

Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning. Programmen kan vara studieförberedande, yrkesförberedande eller både och.