Hantverksprogrammet, HV

Vill du utveckla din kreativitet och skapa med händerna? Vill du lära dig mer om olika slags material samt hur du använder och sköter verktyg? Då kanske Hantverksprogrammet är något för dig. Det arbetsplatsförlagda lärandet på programmet är minst 15 veckor.

5 inriktningar

Finsnickeri

  • Du lär dig tillverkningsmetoder och om verktyg, maskiner och material. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. båtbyggare, inredningssnickare, möbelsnickare eller arbete inom trä- och byggvaruhandel.

Florist

  • Du lär dig om snittblommor, hur man kombinerar olika material för att skapa blomsterarbeten och om krukväxter. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. florist.

Frisör

  • Du lär dig olika behandlingar, tekniker, och om verktyg och material. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. frisöraspirant.

 

 

Textil design

  • Du lär dig tillverkningsmetoder, konstruktion och om verktyg, maskiner och material. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. inköpsassistent, sömmerska eller arbete inom textil och konfektion.

Övriga hantverk

  • Du lär dig tillverkningsmetoder, tekniker och om verktyg och material i din valda profil. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. glasblåsare, hovslagare, guld- eller silversmed, keramiker, sadelmakare, sotare, hår- och makeupstylist, tapetserare eller urmakare.

Det här lär du dig på programmet

På programmet lär du dig om hantverksprocessen, formgivning, företagande och service. Du tränar dig i att utveckla idéer till färdiga produkter och att bedöma vilka material och maskiner du behöver. Du lär dig också hur du bedömer ekonomisk lönsamhet.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: entreprenörskap, hantverk och hantverkskunskap.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

Arbetsformer

På programmet utvecklar du det viktigaste för en hantverkare - hantverksprocessen. Det innebär att kunna identifiera kundens behov, planera, välja och hantera verktyg på ett riktigt sätt, välja lämpliga material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt analysera och utvärdera resultatet.

Gymnasiearbete

I slutet av Hantverksprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda hantverksområde där du får visa att du har de kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.