Teknikprogrammet, TE

Är du intresserad av teknikutveckling? Vill du lära dig mer om människors möte med tekniken i teknisk utveckling, användning och kommunikation? Vill du skaffa dig en bred grundutbildning för att sedan läsa vidare? Då kanske Teknikprogrammet är något för dig.

5 INRIKTNINGAR

Design och produktutveckling

 • Du lär dig om design och produktutveckling med fokus på datorstyrd design och konstruktion.

Informations- och medieteknik

 • Du lär dig om teknik för information, kommunikation och olika medier som datorkommunikation, programmering, digitala medier och webbutveckling.

Produktionsteknik

 • Du lär dig om produktion och företagande som automation och styrning av produktionslinjer.

 

Samhällsbyggande och miljö

 • Du lär dig om samhällsbyggande, miljö och arkitektur där teknik är lika viktigt som ekologi, utseende och ekonomi.

Teknikvetenskap

 • Du lär dig om teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering.

Ett fjärde år - bli gymnasieingenjör

Efter teknikprogrammet kan du gå ett fjärde år för att utbilda sig till gymnasieingenjör. Utbildningen blandar undervisning i skolan med arbetsplatsförlagt lärande och ger goda möjligheter till jobb direkt efter utbildningen.

Läs mer om att bli gymnasieingenjör

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Du studerar både befintlig teknik och utvecklingen av ny teknik.

Så är programmet upplagt

På teknikprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska
 • historia
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska eller svenska som andraspråk

På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.

Nyhet fr o m ht 2025: Naturkunskap införs på teknikprogrammet
Riksdagen har beslutat om en ändring i bilaga 2 till skollagen som innebär att 50 gymnasiepoäng naturkunskap införs som gymnasiegemensamt ämne på teknikprogrammet. För att inte programmets omfattning ska bli för stor minskas samtidigt programmets karaktärsämnen med 50 gymnasiepoäng. Källa: Skolverket

Nyhet fr o m ht 2025: Delning av ämnet matematik medför förändringar för naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet
Den beslutade uppdelningen av matematikämnet i två mindre delar medför ändringar i poängplanen för naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet i gymnasieskolan. I dessa programs gymnasiegemensamma delar ingår idag matematik med 300 gymnasiepoäng. När matematikämnet delas kommer matematik att ingå med 200 gymnasiepoäng som gymnasiegemensamt ämne, medan ämnet matematik – fortsättning läggs till som ett karaktärsämne med 100 gymnasiepoäng. Källa: Skolverket

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • fysik
 • kemi
 • teknik

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Detta kan t.ex. vara ämnen som:

 • arkitektur
 • bild
 • biologi
 • ellära
 • eventteknik
 • filosofi
 • fysik
 • geografi
 • historia
 • hållbart samhälle
 • medicinsk teknik
 • nätverksteknik
 • pedagogik
 • programmering
 • psykologi
 • svenska
 • webbteknik

Hör med skolan vilka fördjupningskurser som erbjuds.
Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser som erbjuds.

Arbetsformer

På programmet söker och bearbetar du information källkritiskt. Du utgår från praktiska arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra, ofta i projektform. Du tränar din förmåga att utveckla nya och kreativa lösningar, och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag.

Du tränar dig i att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera för att bättre förstå tekniska system.

Gymnasiearbete

I slutet av Teknikprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Vad gör eleverna efter Teknikprogrammet?

Här kan du läsa mer om vad tidigare studenter gör efter avslutad gymnasieutbildning.

Mer information från Skolverket