Programmet för samhälle, natur och språk

Programmet för dig som vill lära dig mer om till exempel samhällsfrågor, olika språk eller miljöfrågor.

Det här lär du dig på programmet

 • lära dig mer om hur samhället fungerar i Sverige och i världen.
 • fundera på och reflektera över olika samhällsfrågor, demokrati och könsroller.
 • utveckla dina kunskaper om hur människan levde förr och hur man lever idag.
 • utveckla kunskaper om sammanhang i naturen och hur människan påverkar miljön.
 • genom att läsa, lyssna och diskutera litteratur får du möjlighet att utveckla ditt språk.
 • skriva egna texter.
 • tränar din förmåga att kommunicera på svenska och engelska.

Speciellt för detta program

Alla elever på programmet för samhälle, natur och språk ska läsa de här ämnena som är geografi , medieproduktion, naturkunskap, samhällskunskap samt fler kurser i engelska och svenska.

Så här arbetar man på programmet

 • arbetar teoretiskt och praktiskt med olika uppgifter på programmet, till exempel genom enkla experiment och undersökningar.
 • utveckla och träna din förmåga att diskutera och reflektera över olika samhällsfrågor.
 • träna dig i att föra fram dina åsikter och ta ställning i olika frågor.
 • utveckla din förmåga att samarbeta och ta egna initiativ.
 • tränar dig också att arbeta självständigt och ta ansvar.
 • tränar dig även i att beskriva hur du genomför dina arbetsuppgifter.

Här kan du se en film om programmet från Skolverket.