Programmet för estetiska verksamheter

Programmet för dig som vill arbeta med till exempel bild, musik, dans eller teater inom olika verksamheter.

Det här lär du dig på programmet

 • träna på det estetiska hantverket och att lära dig olika sätt att uttrycka dig på
 • skapa, uppleva och tolka konst och kultur
 • utveckla din fantasi, nyfikenhet och kreativitet
 • utveckla ditt eget skapande och träna på att presentera det
 • kunskaper och erfarenhet av olika verktyg, material och metoder när du skapar
 • utveckla din förmåga att samarbeta och möta människor i olika situationer

Speciellt för detta program

Alla elever på programmet för estetiska verksamheter ska läsa ämnena estetisk kommunikation, konst och kultur, medieproduktion samt svenska.

Så här arbetar man på programmet
 • Du prövar olika konstnärliga uttryckssätt.
 • Du får visa dina tankar och idéer genom att använda dig av till exempel dans, musik eller bild.
 • Du får möjlighet att utveckla din förmåga att förstå kvalitet i skapande verksamhet genom att diskutera dina egna och andras arbeten.
 • Du samarbetar med andra inom flera estetiska områden.
 • På programmet utvecklar du din förmåga att samarbeta och ta egna initiativ.
 • Du tränar dig också i att arbeta självständigt och att ta ansvar för ditt arbete.
 • Du tränar dig även i att beskriva hur du genomför dina arbetsuppgifter.

Här kan du se en film om programmet från Skolverket.