Börja jobba

När du börjat ett nytt jobb
Ta reda på dina rättigheter och skyldigheter. Fråga också efter kollektivavtal, eftersom ett sådant avtal ger dig som anställd större trygghet.

Spelregler att följa
Det finns olika regler som du och alla på jobbet måste följa. Reglerna gäller bl a arbetstider och säkerhet, ledighet och raster. Dessa regler har facket och arbetsgivarna bestämt tillsammans.

Anställningsbevis
När du börjar ditt nya jobb ska du och din arbetsgivare fylla i ett anställningsbevis. Det är viktigt att du har ett anställningsbevis om du och din arbetsgivare blir oense om något. Är anställningsbeviset rätt ifyllt finns det svart på vitt vad som gäller.

Vad ska finnas i ett anställningsbevis:

 • Arbetsgivarens och ditt namn
 • Dina arbetsuppgifter
 • Din anställningsform - vikariat, visstid, säsong, tillsvidare...
 • Lön och andra förmåner
 • Dina arbetstider
 • Jobbets omfattning, hel- eller deltid
 • Din rätt till semesterersättning
 • Övertidsregler och regler vid obekväm arbetstid

Lön
På alla arbetsplatser där facket har ett sk kollektivavtal med din arbetsgivare är du garanterad minst den lön som står i avtalet. Hur mycket det är beror bland annat på din ålder. Varje gång du får lön ska du ha en lönespecifikation.
Vad ska finnas med i en lönespecifikation:

 • Hur många timmar du arbetat
 • Vilken lön du fått
 • Hur mycket som dragits i skatt
 • Hur stor din semesterersättning är

Läs mer om dina rättigheter här