Barn- och fritidsprogrammet, BF

Är du intresserad av människor och har lätt för att samarbeta? Vill du få användning för din kreativitet? Tycker du om att röra på dig och vara aktiv? Då kanske Barn- och fritidsprogrammet är något för dig. Det arbetsplatsförlagda lärandet på programmet är minst 15 veckor.

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen. De kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet ska ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. Lagändringen tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2023. Barn- och fritidsprogrammet kommer att omfatta 2700 gymnasiepoäng. Elever ska dock ha möjlighet att välja bort delar av det som krävs för grundläggande behörighet. Läs mer här.

 

2 INRIKTNINGAR - Kolla på skolan du är intresserad av vilka inriktningar de erbjuder.

Fritid och hälsa

Du lär dig om fritid, hälsa och friskvård. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel:

 • personal på badanläggningar/sporthallar
 • personal på idrotts- och fritidsanläggningar
 • personlig tränare.

Pedagogiskt och socialt arbete

Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Du lär dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel:

 • barnskötare
 • elevassistent
 • personlig assistent
 • arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet
 • det finns också möjlighet till jobb som väktare

Det här lär du dig på programmet
Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du får fundera över hur människor lever tillsammans och vilka möjligheter de har att utvecklas. Du lär dig om hälsa och arbetsmiljö.

På programmet läggs stor vikt vid pedagogik, etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena:

 • engelska
 • historia
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • naturkunskap
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska eller svenska som andraspråk

På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och färre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är:

 • hälsa
 • naturkunskap
 • pedagogik
 • samhällskunskap
 • svenska eller svenska som andraspråk

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser som ebjuds.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser som erbjuds.

Arbetsformer
Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra och dokumentera arbetet.

Gymnasiearbete
I slutet av barn- och fritidsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande
Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Lärlingsutbildning
Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Vad gör eleverna efter Barn- och fritidsprogrammet?
Här kan du läsa mer om vad tidigare studenter gör efter avslutad gymnasieutbildning.

 

Mer information från Skolverket