Ordbok svenska/engelska för högskolan

1700 termer på svenska är översatta till engelska och finns i ordboken

Universitets- och högskolerådet (UHR) erbjuder snabb hjälp på nätet till alla som vill göra sig förstådda vid akademiska utbyten på engelska. Ordboken omfattar över 1 700 termer och finns bara på nätet och utgår från de svenska begreppen.

Här hittar ni ordboken: Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen finns på uhr.se.