Anmälan Framtidståget 2024

Vårt syfte är att ge elever i årskurs 9, runt om i landet, information men framförallt INSPIRATION inför gymnasie- och yrkesvalet. Vi vill inspirera eleverna till att börja fundera på vad de vill jobba med i framtiden! Vi vill också bidra till att kommunikationen mellan skolan och näringslivet förbättras. Vi vill visa eleverna var det finns goda möjligheter till jobb!
Hela lektionen och allt lektionsmaterial är kostnadsfritt även i år.

Allt är förinspelat, både vår lektion och bransch/företagsfilmerna.
Vi har precis som tidigare år med inspiratörer från medverkande branscher och de medverkar med korta inspiratörsfilmer som eleverna kan klicka in på efter lektionen!

Denna lektion kan göras när som helst under höstterminen. Ni kan med fördel dela upp eleverna klassvis/gruppvis så att inte för många samlas samtidigt. Du som Studie- och yrkesvägledare kan hålla i samtliga lektioner, men kan ta hjälp av mentorer/lärare också som kan hålla någon lektion.

Anmäl er här.