Programmet för skog, mark och djur

Programmet för dig som vill arbeta med till exempel mark och utemiljöer, växter eller djur. 

Det här lär du dig på programmet

 • träna och lära dig att arbeta med uppgifter inom lantbruk, skogsbruk, trädgård eller med djurskötsel.
 • lära dig om växter och djur och utveckla dina kunskaper om ekologiska samband i naturen. Du får till exempel lära dig hur man sköter trädgårdar och parker.
 • kunskaper om odling av blommor och grönsaker.
 • om du väljer att arbeta med djur får du till exempel möjlighet att utveckla dina kunskaper om hästskötsel eller lantbruksdjur.
 • kunskaper om hur man använder och sköter de verktyg och maskiner som du behöver använda i ditt arbete.
 • träna dig att arbeta med andra och att kunna möta och samtala med olika personer.
 • arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa.

Speciellt för detta program

Alla elever på programmet för skog, mark eller djur ska läsa ämnena biologi-naturbruk, naturbruk och naturbruksteknik.

Så här arbetar man på programmet

 • praktiskt och teoretiskt med olika uppgifter.
 • utveckla din förmåga att samarbeta och ta egna initiativ.
 • tränar dig också att arbeta självständigt och ta ansvar.
 • utveckla din förmåga att diskutera, reflektera och ta ställning i frågor som bland annat kan röra sig om dina möten med människor i olika arbetssituationer.
 • tränar dig även i att beskriva hur du genomför dina arbetsuppgifter.

Här kan du se en film om programmet från Skolverket.