Universitet och högskola

Varför högskolestudier?
Fler och fler yrken kräver att man har en högskoleutbildning. Du får bättre möjligheter på arbetsmarknaden, ofta en högre lön, utvecklande arbetsuppgifter, möjlighet att påverka ditt arbete samt möjlighet att välja mellan flera olika yrken. En utbildning innebär också personlig utveckling, träning i analytiskt tänkande och i att uttrycka sig både muntligt och skriftligt. Detta är färdigheter som du har nytta av vad du än väljer för yrke efter utbildningen.

Välj utbildning och högskola
Om du har bestämt dig för att studera på högskolan och vilken inriktning du vill ha på studierna, är det dags att välja utbildning och högskola. Samma utbildning kan finnas på flera olika högskolor. Det viktiga är att du tar reda på så mycket som möjligt om olika utbildningar och om olika hög-skolor innan­ du gör ditt val.

Högskola eller universitet?
Din examen är lika mycket värd oavsett om du läser vid en högskola eller ett universitet. Skillnaden mellan ett universitet och en högskola är att universitet alltid erbjuder forskarutbildning efter avslutad grundutbildning.

Program eller Kurser?
All högskoleutbildning består av kurser, men det finns ändå två olika sätt att läsa på. Antingen kombinerar du själv fristående kurser till en färdig examen eller så följer du ett program där de flesta kurser som ingår är bestämda i förväg och i vilken ordning de ska läsas.

Program
Om du väljer att följa ett program är du automatiskt antagen till de kurser som ingår i programmet och du vet i förväg när du skall läsa varje kurs. Gemensamt för alla program är att de leder fram till en examen­. Du vet också att kurserna är valda av kunniga personer för att passa en viss inriktning. Det finns vissa akademiska yrkesutbildningar som man bara kan läsa genom att följa ett program, till exempel läkarutbildningen och lärarutbildningen.

Kurser
Om du läser kurser kan du fritt kombinera ämnen, läsa dem i den ordning du vill och läsa på heltid eller deltid. När du läser kurser behöver du inte bestämma med en gång vilket huvudämne du ska ha i din examen utan kan känna dig för lite först. Den dag du söker jobb är din examen lika mycket värd som den skulle vara om du hade gått ett program. En nackdel med att läsa kurser kan vara att det kan ta lite längre tid för dig att bli klar med din utbildning eftersom du måste söka till varje ny kurs och kanske inte kommer in på det du vill med en gång.

Är utbildningen bra?
Högskoleverket utvärderar alla ämnen och program på högskolorna för att se till att de håller tillräckligt hög kvalitet. I en kursutvärdering, som studenterna gör i slutet av varje kurs, får de möjlighet att framföra sina erfarenheter och synpunkter på kursen. Högskolorna är skyldiga att sammanställa resultaten. Resultaten ska vara lättillgängliga för studenterna.

Att söka till högskola/universitet
Det finns 16 universitet och 31 högskolor att välja på. Fundera på vad du tycker är viktigt och vad som passar just dig. På studera.nu anmäler du dig till de flesta program och kurser. Där kan du även hitta information om hur man anmäler sig och vilka program och kurser som finns att välja.

Högskoleprovet
När du söker till högskolan kan du dels söka på dina gymnasiebetyg och dels på poäng från högskoleprovet. Du blir inte behörig genom att göra högskoleprovet, men ett resultat från provet ökar chansen att komma in, eftersom du då placeras i en extra urvalsgrupp vid antagningen. Provet kan aldrig försämra dina chanser, hur dåligt resultat du än får. Läs mer här. Läs informationen från vår SYV om högskoleprovet här.

Om du inte är behörig...
...kan du skaffa grundläggande och särskild behörighet genom att läsa in de kurser du saknar - Du kan komplettera.

Alternativen som finns är att

  • Läsa in på Komvux
  • Läsa på folkhögskola
  • Gå en basårsutbildning (finns på Komvux och på högskolorna)