Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för dig som vill arbeta med till exempel underhåll av fastigheter, skötsel av utemiljöer eller reparationer.

Nyhet fr o m hösten 2025: Programmet byter namn till programmet för fastighet och byggnation
Riksdagen har beslutat om ändringar i bilaga 3 till skollagen som innebär att två nationella program i anpassade gymnasieskolan byter namn. Programmet för fastighet, anläggning och byggnation byter namn till programmet för fastighet och byggnation.
Källa: Skolverket

Det här lär du dig på programmet

 • träna dig på att arbeta med uppgifter inom fastighetsskötsel och byggnation
 • arbeta med arbetsuppgifter på olika anläggningar
 • utveckla kunskaper om hur man sköter fastigheter inomhus och anläggningar utomhus. Det kan röra sig om reparationer, lokalvård och måleri. Utomhus kan det vara markarbeten och skötsel av grönytor
 • hantera olika verktyg och hur du sköter redskapen
 • träna dig att arbeta och samtala med andra och att med god service möta människor
 • arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa

Speciellt för detta program

Alla elever på programmet för fastighet, anläggning och byggnation ska läsa ämnena bygg och anläggning, fastighetsskötsel samt service och bemötande.

Så här arbetar man på programmet

 • arbetar du praktiskt och teoretiskt med olika uppgifter.
 • utveckla din förmåga att samarbeta och ta egna initiativ
 • träna dig också att arbeta självständigt och ta ansvar
 • träna på att planera, genomföra, slutföra ett arbete.
 • tränar dig även i att beskriva hur du genomför dina arbetsuppgifter

Här kan du se en film om programmet från Skolverket.